TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÜNYADAKİ YERİ SIRALAMADA DEĞİŞİME Mİ UĞRUYOR?


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 04 Ocak 2021, 10:32

İngiltere’deki tanınmış thinkthank düşünce kuruluşların dan Londra merkezli TheCentreforEconomicsand Business Research (CEBR) tarafından yayımlanan yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu raporunda ilginç tahminlere yer verilirken; küresel ekonomilerden Çin'in corona virüsü pandemisiniolabildiğince daha iyi yönetmesi sayesinde ekonomisinin diğer büyük ekonomilere göre daha hızlı toparlandığı belirtilen raporda,Çin ekonomisinin büyüklüğünün daha önceki tahminlerin aksine 2033'te değil 2028'de ABD'yi geçeceği yönünde öngörüsünün yapıldığı izleniyor.Raporda, uzun süre dünyanın 17. ekonomisi olan Türkiye'ninise2020'de 20. sıraya, 2021'de 22. Sıraya gerileyeceği belirtilirken;Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya açısından büyük stratejik ve jeopolitik öneme sahip olduğu ancak 2018'in ardından 2020'de de kur krizi yaşadığı belirtilen raporda, artan enflasyan ve siyasi istikrarsızlığın ülkenin kur ve borç krizine katkıda bulunduğu da açıklanıyor.Buna ek olarak ayrıca Yüksek enflasyona rağmen pandemi döneminde ekonomiyi desteklemek için talep yanlısı teşvik adımları atıldığını ve enflasyonun kasımda yüzde 14'ü aştığını hatırlatan rapor, TL'nin bu yıl ABD doları karşısında değerinin yüzde 30'a yakınını kaybettiğini ve gelişen ülke para birimleri arasında değer kaybında ilk sırada yer aldığına da yer verildiği görülüyor.

                       *       *        *

Bu anlamda adı geçen raporun Türkiye ile ilgili bölümünde Türkiye'nin orta ve uzun vadeli ekonomik görünümünde dış politikanın belirgin bir rolü olmasının muhtemel olduğunu öne sürülürken ABD'de başkanlık koltuğuna Donald Trump yerine Joe Biden'ın oturmasının Türkiye'ye karşı yaptırım olasılığını artırdığını vurgulayarak,Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları siciline dair sorgulamaların da uluslararası toplumdaki tepkileri artırabileceği ve bunun da ekonomik sonuçları olabileceği vurgulanıyor. Küresel ekonomilerden Çin’e yönelik bilginin de detayda paylaşıldığı bu raporda;Çin'in pandemiyi erken karantina önlemleri ile diğer ülkelere kıyasla daha iyi yönettiğini hatırlatan raporda, şu an dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in, birinci sıradaki ekonomi olan ABD'yi 2028'de, yani önceki tahminlerden 5 yıl daha önce geçebileceğini de öne sürdüğü belirti lirken,ABD'nin pandemi sonrası toparlanma sürecinin 2021'de güçleneceği bildirilirken, büyümenin 2022 ve 2024 seneleri arasında yüzde 1,9'a gerileyeceği, daha sonra da yüzde 1,6'ya çıkacağı,Çin'in ise 2021-2025 döneminde yüzde 5,7 büyümesi,2026-2030 döneminde ise bunun yüzde 4.5'e gerilemesinin beklendiği de ayrıca kayda geçiyor.

                       *       *        *

Sonuç olarak, küresel pandeminin Dünyadaki oluşturduğu ağırlıklı gündem maddesi ilk sırada olmaya devam ederken; global ekonomilerdeki zamanla ağırlaşan pandemi  kaynak lı tahribatın etkilerini içinde bulunduğumuz dönemde hafife almak mümkün değil. Bu açıdan çok kolay bulaş pozisyonu na sahip covid-19 koronovirüspandemisini kim daha çabuk zamanla kontrol ve denetim altına alabilirse o ülke şartları bakımından ekonomide daha da çabuk toparlanma şansına sahip olacağı görülüyor. Londra merkezli TheCentreforEconomicsand Business Research (CEBR) tarafından hazır lanan söz konusu raporun analizi yapıldığında; öteden beri pandemi öncesi ABD ile Çin arasındaki süregelen ticaret savaşının geldiği noktada çabuk toparlanma fırsatını yakala yan Çin gibi küresel bir ekonominin önümüzdeki 2021 ve sonraki yıllarda ABD’yi oldukça geride bırakabileceği de görülüyor. Türkiye açısından mevcut tabloya bir göz atıldı ğında ise; covid-19 pandemisi ile çift rakamda seyreden yüksek enflasyon başta olmak üzere, iç ve dış borçlanma seviyesi, cari açık riskine açık oluşu, gittikçe artan işsizlik gibi yapısal sorun oluşturan tüm problemlerin çözümüne yönelik zaman sürecinin kısa ve uzun oluşuna göre ayrıca analitik bir değerlendirme de yapmak gerekiyor.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.