Sevgili Okurlarım,

Bugün sizlerle iş güvenliği ile ilgili önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum: iş güvenliği kuruluşlarının yeri. Ülkemin iş sağlığı ve güvenliği kültürü henüz gelişmemişken, iş sağlığı ve güvenliği kuruluşlarının işyerine yerleştirilmesi önemli bir konu haline geldi.  İşyerinde İSG departmanlarının yanlış hiyerarşiye yerleştirilmesi çoğu zaman sorunların kaynağıdır

Bu birimler, genellikle işyerinin alt kademesine konumlandırılırken, üst kademedeki yöneticilere İSG konularında direktif verme sorumluluğu verilir. Ancak, bu yaklaşımın işe yaramadığını görmekteyiz. Askerde uzman çavuşun bölük komutanına direktif vermesi gibi saçma bir süreçle karşı karşıya kalırız.

İş güvenliği uzmanlarının görevi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygunluğu sağlamak ve işverene önerilerde bulunmaktır. Bu bağlamda, İSG uzmanları işyerlerinde işverene veya en üst düzeyde işvereni temsil eden kişiye bağlanmalıdır. Örneğin, mali işler veya insan kaynakları alanında çalışan bir uzmanın önerileri, İSG konuları ile çelişen hiyerarşik süreçlere yol açabilir.

Bu nedenle, İSG birimleri veya uzmanları kesinlikle İnsan Kaynakları veya Personel Müdürlüğüne bağlanmamalıdır. Aksi takdirde, iş güvenliği teknik konularına yabancı olan bu birimler, İSG konularını etkili bir şekilde yönetemezler. İşyerlerinde oluşturulan İSG kurullarında, bu birimler kendi uzmanlık alanlarında birer üye olarak bulunmalıdır, ancak kurul başkanı olarak atanmamalıdır. Kurul başkanı, İSG birimine veya işveren vekili gibi teknik konularda bilgi sahibi bir kişi olmalıdır.

Bu yapıya sahip işyerlerinde, İSG birimi ve İSG kurulları, iş güvenliği disiplinini kurabilir ve istedikleri konuları daha etkili bir şekilde hayata geçirebilirler. Ayrıca, yetkili teknik kişinin kurul başkanı olması, alınan kararların daha kolay uygulanmasını sağlar.

Sonuç olarak, iş güvenliği organizasyonunun doğru bir şekilde konumlandırılması, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesine ve çalışanların güvende olmasına katkı sağlar. Unutmayalım ki, iş sağlığı ve güvenliği hepimizi ilgilendiriyor ve her birimizin sorumluluğundadır.

Sağlık ve huzur diliyorum.  Saygılarımla…