SEÇİM ÖNCESİ NE DENİLDİ SONRA NE YAPILDI?


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 09 Temmuz 2020, 10:59

AKP’Lİ ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI

GÖZ GÖRE GÖRE 65 YAŞ VE ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKINI GASP ETTİ!....

Geçen yıl gerçekleştirilen 31 Mart 2019 yerel seçimleri arifesinde yana yana 65 yaş ve üstü kesimden oy dilenirken yaşlılara her türlü saygıda kusur etmeyeceğini özellikle belirterek oy toplamaya çalışan bugünün AKP’li Belediye Başkanı üç beş çıkarcının lafına bakarken; Aile ve Sosyal İşler Bakanlığınca teklif edilen 14 Mart 2014 Tarih 28931 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliği” ne rağmen hiçbir yetkisi olmadığı halde haddini de aşarak bu yönetmeliği alenen yok sayarak 07.07.2020 günü 65 yaş ve üstü için ücretsiz ulaşım hakkını gasp etmek suretiyle bu kesim için halk otobüslerinde ücretli uygulamaya geçildi. Bilindiği gibi söz konusu bu yönetmeliği çıkaran Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı olduğu için olsa olsa bu yönetmeliği ancak bu Bakanlık Kaldırma yetkisine sahip bulunuyor.Kaldı ki anılan yönetmeliğin son kısmında;” MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.” Maddesinin de dikkate alınmaması birçok soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.Çünkü bu yönetmeliği 2014 yılında çıkaran AKP olduğu halde şimdilerde yine AKP’li Zonguldak Belediye Başkanının bu yönetmeliği yok sayarak Zonguldak’ta sayıları oldukça fazla olan 65 yaş ve üstünün ücretsiz ulaşım hakkını gasp etmesi böylece kendi kalesine gol atması da oldukça düşündürücü.

                                     *        *        *

Bu konuyla ilgili geçmişe baktığımızda ise; Zonguldak Belediyesi tarafından kendi otobüsleri ile yürütülen ulaşım hizmetinin bilahare şu anda halen bu hizmeti yürüten firma marifeti ile bu işi ağzına burnuna bulaştırarak yapmaya devam etmesi de bir hayli soru işaretli bir durum.Tamamen çıkar odaklı hareket eden bu firma taşımacılık işini aldığı günden içinde bulunduğumuz zamana kadar hiçbir şekilde yüz güldürmediği gibi 65 yaş ve üstü için tamamen ücretsiz olması gereken taşımacılık geçmiş yıllarda önce 40,00TL sonra da bu yıl başı sonrası 20,00TL. ile güncelleme adı altında adeta paralı hale getirildiği yetmiyormuş gibi günde üç kez sınırlamaya gidildi. Bu arada şikayetler yoğunlaşınca da daha sonra bu sınırlama kaldırıldı. Aslında olayı neresinden alsak liyme liyme dökülüyor, Şimdi de Zonguldak Belediyesi  nin son hamlesi ile sözü edilen firma ile arasındaki ahbap-çavuş ilişkisi içinde 65 yaş ve üstü için ücretli uygulamaya geçildi. Olmadı Başkan,hiç olmadı. Biz gazetecilik etiği ile sadece kamu hizmeti adına hareket ettiğimizden kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyoruz. Mamafih şunu da ayrıca belirtmek gerekir ki;” aldıkları kısıtlı maaşla kıt kanaat ayakları üzerinde durmaya çalışan ve

oldukça zor şartlarda yaşayan 65 yaş ve üstü bu kesimin üç beş kuruşuna göz dikenler yönünden bunu getirdiği vebalinin ağırlığını nasıl üstünüzde taşıyabileceksiniz ben en fazla onu merak ediyorum.Yazık, çok yazık! Bu noktaya kadar kesinlikle gelmemeliydiniz.

                                    *        *        *

Sonuç olarak, İlgili yönetmelik çok açık;” MADDE 5 – (1) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

(2) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından %50 indirimli olarak yararlanır.

(3) Toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler, altmış yaş ile altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilir.” MADDE 6 – (1) Ücretsiz veya indirimli seyahat edebilmek için;

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamındakiler için Bakanlık tarafından verilen Seyahat Kartı,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındakiler için Engelliler İçin Kimlik Kartı, engellilere kimlik kartı verilmesine ilişkin 19/7/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik uyarınca verilmiş bulunan kimlik kartı, anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde sayılan engelliler için kimlik kartı ile engel oranının yer aldığı nüfus cüzdanı,

c) 5 inci madde kapsamındakiler için nüfus cüzdanı,

kullanılır.

(2) Toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanma amacıyla birinci fıkrada belirtilen belgelerin ibraz edilmesi halinde, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkı herhangi bir gerekçeyle engellenemez.” Denilmesine rağmen bu yanlış hareket tarzını kamuoyuna nasıl izah edebilirsiniz?

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.