İŞ KAZALARI VE NORM KADRO

İş kazaları her daim önümüze gelebiliyor.

İş güvenliği ve sağlığını her kurumun.

Kamu kurum ve kuruluşlar.

Özel sektör kurumsal firmalar.

OSB.

Orta ölçekli sanayiler.

Küçük sanayi siteleri.

Hepsinde iş güvenliği ve sağlığı korunmalı.

İş hassasiyeti gösterilmeli.

İş sanatında ne olursa olsun.

Önlemler alınmalı.

Bugün için iş güvenliği ve sağlığı adına ülkemiz çok hassasiyeti her adımda gösteriyor.

İş güvenliği ve sağlığı korunurken.

Çalışan işçilerimiz de işlerinin hakkını vermeli.

İşine saygı duymalı.

Sevgi duymalı.

Aldığı ücreti hak etmeli.

İşinden kaçmamalı.

Devamlı gereksiz istirahat almamalı.

İşine her daim katkı vermeli.

Verilen görevi sonuna kadar yerine getirmeli.

Maaşını hak etmeli.

Herkes kazanmalı.

Üretime katkı verilmeli.

İş gücünde felsefimiz ne idi?

Yatırım yapılması.

İstihdam sağlanması.

Üretimin gerçekleşmesi.

Katma değer sağlanması.

İç piyasanın ihtiyacının karşılanması.

İhracata yönelik çalışmalar.

O kadar çok iş gücünün yarattığı sanayi odaklı üretim gücümüz  var ki.

Ülkemiz bu konuda yoğun iş gücüne geçmişten bugüne sahiptir.

Ağır sanayimiz.

Yan sanayilerimiz.

Her İllerde oluşan çok güçlü OSB ler.

Orta ölçekli sanayiler.

Küçük sanayi siteleri.

Hepsinde iş gücü var.

Ne demiştik.

İş kazaları olmasın.

Norm kadrolar sağlansın.

İş güvenliği ve sağlığı tehlikeye girmesin.

İş kazaları adına işçi açıkları.

İstihdam eksikler.

Sebep.

Neden.

İhmal olmasın.

Zonguldak tarafından bakınca.

İş gücü.

Çalışma hayatı.

Tabi ki çok zorlu.

Yerin yüzlerce metre altında.

Derin madencilik Zonguldak’ ta.

Kamu adına iş güvenliği ve sağlığında hassasiyet gösterilirken.

Yoğun emek harcanırken.

Eksiklikler giderilirken.

Norm kadro konusu kamu da her daim önümüze gelen çözülmeyen sorun olarak ortada duruyor.

Kangren bir konu başlığı gibi görünüyor.

Bir yandan işçi alımı yapılıyor.

Diğer yandan emekliler sıraya giriyor.

Sisteme eğer emekli olanların yerine, yeni işçi alımı dahil edilmesi yıllık bazda gelmezse sorun devamlı ve sürekli büyüyor.

Önümüze geliyor.

Tabi ki bu dediğimiz kamu işçileri adına geçerli.

Burada özel sektör de öncelikle çalışma hayatında iş güvenliği ve sağlığında üzerine düşen görev ve sorumluluğu getirmeli.

Tabi ki büyük oranda getiriyor.

İş güvenliği ve sağlığı her ne kadar maliyet getirse de.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda yoğun çalışsa da.

SGK il müdürlükleri müfettişleri odaklı yakın takip etse de.

Tabi ki iş kazaları Allah korusun olabiliyor.

Keşke olmasa.

Yer üstü  veya yer altı.

Her çalışma hayatının iş kaza riski var.

O kadar çok iş çeşitliliğimiz var ki.

Çalışan işçilerimiz gerçekten olağanüstü çalışıyor.

Ülkemizde iş hayatı.

Sektörü.

Kamu ve özel.

Dediğim gibi ağır sanayiden.

En küçük çalışan işletmeye kadar çalışanlarımız iş güvenliği ve sağlığı her daim korunmalı.

İşverenlere düşen görev sorumluluğu da her daim yerine gelmeli.

Getirilmeli.

Bunlar iş hayatının olmazsa olmazı.

Ve çalışanlarımız da iş hayatinin getirdiği görev ve sorumluluğu üretme ve yerine getirme adına üzerine düşeni de yapmalılar.

İş kazaları olmaması dileği ile.

İş kazaları olunca önlem alma adına yeni yeniden demeyelim.

Önlemleri baştan alalım.

İş kazasız günler.

Sağlıklı çalışma hayatı.

Çalışma hayatında dikkat panolarını görünen her yere asalım.

Koyalım.

Uyarıyı yapalım.

Norm kadroların sağlandığı  ve eksikliklerin giderildiği iş  hayatı diliyorum.

Temenni ediyoruz.

Kazasız ve sağlıklı iş günlerine ve hayatına diyelim