Kömür çok önemi bir maden.

İlimizin altını.

Mücevheri.

Pazarlama sorunu olmayan tek hammadde .

Zonguldak kömürü.

Her yerde kullan.

Bundan önce yakıt olarak bile kullanılan bir kömürümüz vardı.

Kalorifer kazanlarında yanıyordu.

Doğalgaz gelemden önce.

Doğalgaz ülke geneline yayılmadan önce.

Zonguldak kömürü her yerde kullanılıyordu.

Batı Karadeniz bölgesinde.

Ankara ve İstanbul.

Yakıtlarda kullanılması ise kömürümüz adına her daim denirdi.

İsraf.

Yazıktır ve günahtır.

Sözlerini hep duyardık.

Neyse ki doğalgaz ile o sorun ortadan kalktı.

Artık kömürümüz sobalarda.

Kalorifer kazanlarında.

Yakılmıyor.

Kullanılmıyor.

Bir de şurası çok önemli.

TTK toplu sözleşmeye oturuyor.

Maden işçilerine yıllık 3600 kilo kömür veriliyor.

Artık buna gerek kalmadı.

Bu kömürü madencilerimiz zaten satıyor.

Kullanan yok.

Geçmişten bugüne hep satıldı.

Onun için bunun yerine nakit para verilsin.

Veya başka bir kazanım sağlansın.

Gerekirse doğalgaz desteği de verilebilir.

Bunlar tabi ki sadece öneri bazlı.

Ama kömür verilmesi artık sona ersin.

Kömürümüz çelik sanayine hizmet etsin.

Termik santrallere verilsin.

Yazı başlığımzıda ne demiştik.

Pazarlama sorunu olmayan tek mamul.

Her daim müşterisi hazır.

Nazır.

Yeter ki üretelim.

Dağlar gibi stoklar olsun.

Sonuç değişmez.

Müşteri çeşitliliği bol ki bol.

Termik santraller.

Kömürü atığı ve şist ile birlikte veriliyor.

Koklaşabilir kömürümüz ise çelik sanayinin hammaddesi.

Kok fabrikası ise kurulması artık kamu ve özel çok önemli.

Olmazsa olmaz.

Şunu da ekleyelim.

Zonguldak kömürünü üreten TTK A  kalitede kömür üretiyor.

Özel sektör kömür üreticileri de kurumun ürettiği kaliteyi yakalamalı.

Eşit olmalılar.

Koklaşabilir kömür üretimi gerçekleştirmeli.

Çelik sanayisine vermeli.

Bakınız.

ERDEMİR kömür üretimine giriyor.

Bu yıl içinde başlıyor.

Günde 2000 ton.

Ayda kırk bin ton.

Yılda yarım milyon ton.

Yeterli mi?

Değil.

ERDEMİR yıllık dört milyon beş milyon ton kömür harcıyor.

Onun için bu üretimin geri kalanını TTK ve Özel kömür işletmeleri bir kısmını karşılamalı.

En azından iki milyon tonunu.

KARDEMİR yılda dört milyon ton kömür harcıyor.

En azından  2022 yılında üç milyon ton harcadı.ve bu kömürü Zonguldak vermeli.

Kamu eli ile.

Özel sektör eli ile sağlanmalı.

Bu duruma kimsenin hayır dediği yok aksine herkes cansiperane yerli kömür almak istiyor.

Tabi ki dünya fiyatları ölçeğinde.

Termik santraller zaten hazır.

ÇATES yerli kömür kullanıyor.

Kamu’ dan alıyor.

Özel sektörden alıyor.

Yılda bir milyon altı yüz bin ton kömür harcanıyor.

Yakılıyor.

ÇATES aynı zamanda İnağzı - Bağlık sahasının üretime hazırlıyor.

Önemli hedefleri mevcut.

Sondajlar sonuçları müjdeli geldi.

EREN Enerji yerli kömür alma adına her yıl önemli katkıları veriyor.

Ayda yirmi bin ton.

Hatta elli bin ton gibi rakamları aldığını biliyoruz.

Eren Enerji’nin 160 Megavatlık santrali yerli kömüre uygun.

Yılda sekiz yüz bin ton harcıyor.

En azından bu santralin kömürünü bizim özel sahalarımız versin.

Vermeli.

Ne dedik?

Kömürümüz var.

Pazarlama sorunumuz yok.

Bir de üretim konusunu aşarsak.

Yılda on milyon tonları bulursa.

Değme keyfimize.

Son olarak

HATTAT Enerji’de kömür üretimine bu yıl başlıyor.

İlk önce 2500 istihdam, üretim ilk başta üç milyon ton daha sonra beş milyon ton.

Zonguldak havza geneli Bartın dahil kamu ve özel sektör kömür üretimi olarak yılda yirmi milyon tonlara ulaşması hiç de zor değil.

İnşallah 2023 ve 2025 Zonguldak kömürü adına üretim odaklı milat olacak.

Bu nedenle ve sebeple.

Zonguldak limanı hayati öneme sahip.

Demiryolu  ağı ise can damarı olarak  adlandırabiliriz.

Ve Pazar sorunumuz gerçekten yok.

Tabi ki dünya fiyatları  ölçeğinde.