Kok fabrikası için geri sayım başladı.

KOK Fabrikası kuruluyor.

Bu konuda çalışmalar son safhada.

Yaz ayında bu konuda adımlar atılacaktır.

Hem d çok yoğun bir şekilde.

Yeni Enerji bakanımız çok çalışan bir sim.

Sadece üretme odaklı yol alıyor.

Çok çalışmak parolası.

Çok üretmek de çok önem verdiği konu.

Ayrıca hiçbir kurumun zarar etmesini istemiyor.

Her kurum başlı başına çok çalışacak.

Ve çok başaracak.

Hedef bu.

Vizyon bu.

Devamla.

Kok fabrikası.

İlimiz adına.

Kömür sanayisi adına.

Devrim niteliğinde.

Kamu  ayağa kalkacak.

Çok kazanacak.

Çok.

Aslında kredi ve teşvik sağlansa da .

Özel kömür işletmeleri de  bu işi yapsa.

Kok fabrikası onlarda kursa.

Kurmalı.

Demir madencilik bir ara kok fabrikası düşünüyordu.

Keşke kursaydı.

AVAM .

Otel yerine .

O günler adına.

Kok fabrikası kursaydılar.

Bugün en az on AVM.

ON beş yıldızlı otel kurarlardı.

Çünkü kok fabrikası çok büyük kazanç getiren bir yatırım

Keşke buğun adına da kurulsa.

Kurulmalı.

Kok çok önemli.

Kok fabrikası çok çeşitlilik yaratacak.

Bir kere çelik sanayi hemen alıma hazır.

Ülke geneli birçok yerden talepler var.

 Kok fabrikasını bugüne kadar neden kurmamışız diyeceğiz.

Gerçekten.

Çok gecikmiş bir proje.

Yıllar sonra tekrar hayata geçiyor.

Bu konuda  vekillerimizin acaba haberi var mı?

Çok da sanmıyorum.

Hem iktidar.

Hem de muhalefet vekillerinin artık kok fabrikası için gündemlerine gündem katmalılar.

Bu konuda ellerini çabuk tutmalılar.

Kok fabrikası geldi.

Geliyor.

Vekillerin haberi yok.

Günaydın derler.

Herkesi göreve davet ediyoruz.

Kok fabrikası geldi.

Hoş geldi.

Hoşbulduk.

Çok daha verimli günler bizim.

Müjdeler olsun.

Kok fabrikası.

TTK’ Ya.

GMİS’ e.

Zonguldak’a .

Bölgemize.

Hayırlı ve uğurlu olsun.