İŞÇİ ALIMI/ İSTİHDAM SAĞLANMASI

Zonguldak kamu olsun.

Özel sektör olsun.

Kömür üretimine başladı.

Start verdi.

Yoğun çalışmalar sürüyor.

Yeraltı madenciliğimiz yüksek oktanla çalışıyor.

Ülkemizin en zengin.

En kaliteli.

Kalorisi en yüksek kömürü bizde.

Rezervlerimiz iki milyar ton.

 Artık bu rezervler yerüstüne çıksın.

Çıkmalı.

Çelik sanayinin hammaddesi burada.

Kömürü atığı ise düşük kalorili termik santrallere veriliyor.

Çelik sanayimizin kömürünü verelim.

Termik santrallerin verelim.

İşçi alımına start verelim.

Üretimi artıralım.

Ne olursa olsun.

Artık Zonguldaklı madenci arama ve kurtarma adına birinci sırada.

Ne kadar madenci yetiştirsek.

Eğitsek.

Çalıştırsak.

O kadar kıymetli oluyor.

Değerli oluyor.

Şunu da söyleyelim.

AFAD’ a milyonlar.

Milyarlar akıtıyoruz.

AFAD yeraltı arama kurtarma da zayıf.

Enkaz kaldırma adına sınıfta kaldı.

AFAD artık bu konuda birinci eğitimi madenciden almalı.

Veya madencilerimiz arama ve kurtarma adına her daim seferberlik içinde olmalı.

Madenciler hazır.

Her daim de hazır olacaktır.

Yeni işçi alımlarına artık inşallah start verilir.

İşçi açıkları giderilir.

Norm kadro tamamlanır.

Bir kere TTK’ ya 3000 işçi alımı olmalı.

Norm kadro eşitlenmeli.

Biliyorum ki özel sektör madenciliği de istihdam adına büyük atakta.

Hem istihdam.

Hem de üretim adına çok büyük çalışma var.

Bir kere özel sektör bir yıl önceye oranla üretimi yüzde elli artırma hedefleri mevcut.

TTK üretim adına önemli ilerlemeler kaydetti.

Bu sene rekor kırılabilir.

Aslında yerli ve milli düşünceye.

Hedefe.

Madencilerimizin deprem faciasındaki olağanüstü performansını ekleyince.

 İşçi alımı için tüm kapıların açılacağına inanıyoruz.

Bakanlıklar nezdinde.

Cumhurbaşkanımızın da olurları ile.

İşçi alımın önü açılır düşüncesindeyiz.

Bu sene iki bin emekli olacak maden işçisini de eklersek.

İşçi açığımız had safhaya kamu madenciliği adına ulaşır.

Tehlike arz eder.

Kamu işçi açıkları giderilirken.

Özel sektör yeni alımları yaparken.

ERMADEN ve HATTAT Enerji’nin üretim sahalarının açılacağını hesaplarsak.

Burada 3000 istihdam hedefleri varken.

2023 yılı Zonguldak madenciliğinde çok büyük gelişmeleri göreceğiz dir.

Kömür altın.

Kömür mücevher.

Kömür çelik sanayinin en büyük hammaddesi.

Ve TTK kok fabrikasını kuracaktı.

O konuda il olarak müjdeler bekliyoruz.

 Kok fabrikası bizlerinde kamu madenciliği adına çelik sanayinin koklaşabilir kömürünü vermemiz, temin etmemiz ve çok kazançlı olması, gelir getirici, ihtiyaç giderici ve enerji sağlayıcı bir konum ve durum yaratıyor.

O kadar çok çeşitliliği var ki.

Neden halen daha kok fabrikasını kurma adına son hamlenin gerçekleşmesinin zaman kaybını anlamakta güçlük çekiyoruz.

Kok fabrikası kurulsun.

Bir milyarlık yatırım.

Getirisi ise milyarlarca .

Enerji getirisi ise pek çok.

İşçi alımı olacaktır. İstihdam sağlanacaktır.

Zonguldak kamu ve özel sektör madenciliğinde bu yıl milat olacaktır.

Madencilik adına içi doldurulacak pek çok müjde sırada.

İnşallah çok daha olumlu gelişmeleri göreceğiz.

Tabi ki yakında.