GMİS bu hafta olağan genel kurula hazırlanıyor.

Cumartesi günü kongre var.

GMİS tam 77 yıllık bir sendikal faaliyet.

Neredeyse bir asra gidiyor.

Yol alıyor.

Cumhuriyetimizi 100 yaşında.

GMİS 77 yaşında.

GMİS tabi ki çok önemli ve değerli.

Nereden nereye giden ve bugüne gelen bir tarihi süreç.

1946 yılından başlayan sendikal faaliyet.

Örgütlenme.

Tabi ki taşkömürü.

Kamu madenciliği.

Önce EKİ.

Sonra TTK ismi ile süren süreç

MTA ile bütünleşen çalışma.

Özel sektör madenciliği ile olan üye yapısının genişlemesi.

Altın madenleri ile örgütlenme çalışmaları.

Linyit adına birçok kömür işletmeleri ile görüşmeler.

Bu anlamda yeni yol haritası.

Zonguldak’ ta büyük heyecan yaşattı.

Linyit ile çalışan sahalardaki işçiler arasında sevince ve mutluluğa yol açtı.

Tabi Ki GMİS uluslararası sendikal faaliyetlere de üye olması.

Bu anlamda GMİS dünya ile entegre olmuş bir kuruluş.

Çok değerli ve çok öne çıkıyor.

GMİS bu genel kurul sonrası tabi ki çok yoğun çalışmalara imza atacaktır.

Yoğun görüşmelerde GMİS’ i bekliyor.

Mevcut yönetim ve yeni yönetime katılacak yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çok yorulacak.

Her ne kadar olağan genel kurul yoğun çalışmalara biraz ara verdiyse de .

GMİS için bu dönem mevcut yönetimin  devamı ve bir iki takviye ile kendisini yenilemesi de bir şanstır.

Hakan başkan ekibi ile birlikte yoluna devam ediyor.

Şube başkanları ile birlikte güç birliği var.

Tabi ki bu genel kurul tek liste olacaktır.

Kurullara seçilen üyeler adına listeler yarışacaktır.

Demokrasi de bu şekilde sendika seçimlerinde sağlanacaktır.

GMİS’ in bu dönem için Hakan Yeşil, başkanın ikinci dönemi olmasının sağlanması.

TÜRK İŞ olarak da çok memnuniyet ile karşılanmıştır.

 Çünkü ekip çalışması birlik ve beraberlikten geçiyor.

Tecrübe ve deneyim kazanma çok da kolay değil.

İşleyiş.

Süreç.

Bir çok kararların alınması.

Sendikal çalışmalar.

İşçi hak ve hukukunun sağlanması.

İş barışı.

İş sağlığı ve güvenliği.

Dediğim gibi çok da kolay değil.

İşçi örgütleri.

Sendikalar.

Resmen ateşten gömlek giyiyor.

Herkese tatlı hayat gibi gelebilir

Ama işin aslı öyle değil.

Zor olan  başarılıyor.

Bunu da herkes bilsin ve görsün.

GMİS’ in 2023 hedefinde artık önce yeni on binlerce üye yapılması.

Sonra ise yüz bin rakamlarının ve sayının olmasına yoğunlaşalım.

GMİS’ in bu gücü var.

Kudreti de var.

İnşallah zor olanı başarma azmi ile.

  Bugün adına öncelik olağan genel kurul, sonrası toplu sözleşmeler.

Sonrası işçi alımı.

Yer üstü işlerinin hak ve hukuku.

Amasra A sahasının üretime başlaması.

2023 çok yoğun olacak demiştim ve diyorum.

GMİS ‘in olağan genel kurulu Cumartesi günü bizlerde inşallah orada olacağız, takip edeceğiz.