Otomobil 50 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı Otomobil 50 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı

Tuz Gölü, Türkiye'de biyolojik çeşitliliği koruma açısından büyük öneme sahip ve uluslararası standartlara göre A sınıfı bir sulak alandır. Bu göl, kuş çeşitliliği bakımından Türkiye'nin en zengin göllerinden biridir. Göl çevresinde 85 kuş türü bulunmaktadır, bu türler arasında bataklık kırlangıcı, suna, angıt, çamurcun, kılıçgaga, kocagöz ve martı gibi türler bulunmaktadır. Ayrıca, 4 tanesi endemik olan 129 böcek türü, 15 memeli türü ve 38 endemik bitki türü bu bölgede yaşamaktadır. Tuz Gölü, I. Derece Doğal Sit olarak tescillenmiştir.

Tuz Gölü ve çevresi, 02.11.2000 tarihinde 24218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.09.2000 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile "Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilmiştir. Daha sonra, 08.08.2002 tarihinde 24840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4.07.2002 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırı değiştirilmiş ve son halini almıştır. Bu özel koruma bölgesi, Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırları içindedir ve 7.414 km²'lik bir alanı kapsar.

TUZ GÖLÜ, YAĞIŞ AÇISINDAN OLDUKÇA FAKİR BİR BÖLGE

Tuz Gölü, İç Anadolu Bölgesi'nde, Kızılırmak Masifi'nden doğudan, Obruk'tan güneyden, Cihanbeyli'den batıdan ve Haymana platolarından kuzeyden çevrili olan bir çukur alandaki en alçak bölgede bulunur. Türkiye'nin Van Gölü'nden sonra en büyük gölüdür. Ancak, gölün derinliği genellikle 0.5 metreden daha azdır. Gölün su seviyesi ilkbahar aylarında yükselir ve 164.200 hektara kadar çıkabilir. Göl, dışa akan bir akarsuya sahip olmadığı için su seviyesi denizden 905 metre yüksektedir. Tuz Gölü, yağış açısından oldukça fakir bir bölge olduğundan akarsularla sınırlıdır.

SUCUL BİTKİLER GÖLETTE BULUNMUYOR

Tuz Gölü'nün en dikkat çeken özelliği aşırı tuzlu olmasıdır. Suyun yoğunluğu 1-22.5 cm³/g ve tuz oranı %32.4'tür. Bu nedenle sucul bitkiler gölette bulunmaz. Ancak göl çevresinde tuzcul floranın çok zayıf olduğu bölgelerde ve akarsu etkisinde kalan alanlarda tuza dayanıklı seyrek bitki örtüsü görülür.

DEV KULUÇKA KOLONİLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Tuz Gölü, kuş varlığı açısından Türkiye'nin en zengin göllerinden biridir. Kışın çok geniş su alanına yayılan göl, su kuşları için önemli bir kışlama alanıdır. Flamingolar, kılıçgaga, angıt ve diğer kuş türleri burada yaşarlar. Göl çevresinin ıssız olması nedeniyle kuşlar, su birikintilerinde, meralarda ve ekili alanlarda rahatça beslenirler. Tuz Gölü, flamingolar için Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından biridir ve dev kuluçka kolonilerine ev sahipliği yapar.

KOYUNCU KALDIRIM TUZ İŞLETMESİ ADI ALTINDA ÖZELLEŞTİRİLDİ

Tuz Gölü havzası, biyolojik çeşitliliği koruma açısından büyük öneme sahip olup tarım ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır. Tuz üretimi buharlaştırma yöntemi ile gerçekleştirilir ve gölün tuzları kristalleştirilir. Tuz Gölü'nde Tekel Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Kaldırım, Kayacık ve Yavşan Tuzlaları, özelleştirme kararı alınarak Koyuncu Kaldırım Tuz İşletmesi adı altında özelleştirilmiştir. /Haber Merkezi

Editör: Murat Barutçu