Temiz, ücretsiz ve rahatlıkla bulunabilen yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar da yer almaktadır. Rüzgar enerjisi, elektrik ya da mekanik güç üretimi yapmak amacı için kullanıldığı süreci açıklamaktadır. Rüzgar türbinleri, rüzgardaki kinetik enerjinin mekanik güce çevrilmesini sağlar. Bu mekanik gücü belirli amaçlar için kullanmak mümkündür. Tahıl üretimi yapmak ya da su pompalamak için kullanımı tercih edilebilir. Ayrıca bu mekanik güç bir jeneratör ile elektriğe dönüştürülebilir.

rüzgar enerjisi en gelişmiş ve olgun olan yenilenebilir enerjidir. Hava akımlarının etkisi ile üretimi yapılan kinetik enerjiyi kullanarak rüzgar yolu ile elektrik üretimi yapılır. Sera gazı salınımının seviyesini düşüren ve doğayı koruyan temiz ve yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Rüzgar enerjisi, eski dönemlerden bu yana yelkenli tekneleri harekete geçirmek ya da değirmenleri çalışır duruma getirmek için kullanılmıştır. 20. yüzyılın başlarından bu yana rüzgar türbinleri aracılığı ile enerji üretimi yapılmaktadır. Rüzgar türbiniyle elektrik üretimi yapma evresinde rüzgar bir pervaneyi çalışır duruma getirir ve mekanik bir sistem aracılığı ile elektrik üretimi yapan bir jeneratörün rotorunu çevirir.

Rüzgar türbinleri, her gün dünyanın her bölgesinde rüzgarın kuvvetini yakalayıp elektriğe çeviriyor. Rüzgar enerjisi üretimi, sürdürülebilir ve temiz bir biçimde dünyamıza güç sağlama biçimimizde daha mühim bir rol oynamaktadır.

Kaynak: Narterlaw yeşil finansman sayfasıdır.

Rüzgar Nasıl Elektriğe Dönüşür?

Rüzgar türbini, asıl olarak rüzgarın itme kuvvetinin oluşturduğu etki ile dönen bir pervanenin mekanik enerjisini elektriğe çeviren bir makinedir. Burada gerçekleştirilen işlem manyetizma ve elektrik arasındaki ilişkiye dayanmaktadır.

Bir manyetik bölge içerisinde bir tel veya elektrik iletimi yapan herhangi bir iletken hareket haline geçtiğinde telde elektrik akımı meydana gelir.

Dönen bir şaftın uç kısmına ilave edilmiş olan bir mıknatıs, durgun bir iletken telden sarılmış bobinin içerisine konumlandırılır. Mıknatıs döndüğünde, jeneratörün büyüklüğü ile orantılı bir akım meydana getirir. Elektrik gücü üretimi yapmak için kullanılan akım tam olarak bu akımdır.

SGK tuttuğunu haczediyor SGK tuttuğunu haczediyor

Ardından bu elektriğin akım ve gerilim seviyesi, trafo gibi araçlar ile istenilen seviyelere ayarlanır. Dolayısı ile bir rüzgar türbini; pervane, bununla bağlantılı bir jeneratör ve sonrasında geleni voltaj ve akım düzenleyici ya da dönüştürücülerinden meydana gelir.

Aynı alanda yer alan rüzgar türbinleri grubu, rüzgar çiftliği olarak bilinmektedir. Rüzgar türbinleri, türbinler tarafından üretimi yapılan düşük voltajlı elektriğin, elektrik şebekesine dağıtılmak üzre yüksek voltajlı yenilenebilir elektriğe çevrildiği bir kuvvet trafo merkezine yer altı kabloları aracılığı ile bağlanır.