Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği son sınıf öğrencileri, Zonguldak ormanları ve ormancılık çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla  Orman Bölge Müdürlüğü tarafından  ekskürsüyon gezisi kapsamında Ulus ormanlarında incelemelerde bulundular.

Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kırdar,  Orman Fakültesi Orman Amenajmanı ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Durkaya, , Ağaçlandrıma ve Silvikültür Şube Müdürü, Şube Mühendisleri, Ulus İşletme Müdürü, İşletme Şefleri ve Muhafaza Memurlarının katıldığı Prof. Dr. Ali Durkaya başkanlığında gerçekleştirilen ekskürsüyon gezisinde sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, devamlılığını sağlamak ve bu amaçlar ile çağdaş yöntem ve teknikler gerçekleştirerek uygulayan Orman Bölge Müdürlüğünce, Ulus İşletme Müdürlüğünde Göknar ormanlarının devamlılığını ve faydalanmanın sürekliliğini sağlamak üzere değişik yaşlı (seçme) ormanlarında silvikültürel uygulamalar anlatıldı.

Orman Bölge Müdürü Faruk  Bayraktaroğlu, her ne başlıkla olsun eğitimlerin öneminin altını çizerek “Ormanlar  doğal ve canlı varlıklardır, ormancılıkta yaptığımız hatalar uzun yıllar düzeltilemiyor bu yüzden sürekli yaptığımız eğitimlerle bu hataları asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz. Yapay ve doğal orman kurulduktan sonra nihai ormana ulaşıncaya kadar önsözden sonsöze kadar tüm işlemleri bizler planlıyor ve uyguluyoruz” diyerek şunları söyledi:

Zonguldak’ta tır ile çarpışan otomobil su kanalına uçtu Zonguldak’ta tır ile çarpışan otomobil su kanalına uçtu

“Toplumu ormanlardan faydalandırmak için yaptığımız orman yönetim planlarıyla ormanların durumuna göre yaş, boy, çap sınıfları tespit ederek planlama ve gerçekleştirme yapıyoruz. Bir ağacın ortalama yaşı 100-250 yıl olduğu düşünüldüğünde yaşanılmamış bir yüzyılın planlamasını yapıyoruz”

Orman Bölge Müdürü Faruk  Bayraktaroğlu, Prof. Dr. Erol Kırdar  ve Prof. Dr. Ali Durkaya tarafından öğrencilere Orman Amenajmanlarında (Orman Yönetim Planı) yer alan değişik yaşlı ve düşey kapalı ormanların yetişme ortamı, ağaçların ekolojik istekleri, çap, çap sınıfları ve gaye çapı ilişkileri ile biyolojisi nedeniyle gölgeye dayanıklı olduğundan özellikle Göknar’ ın yetişme ortamı özellikleri, ağaç türü ve artım gücü, iklim koşulları, çürüme derecesi, meşcere tipleri, seçme ormanlarının aktüel durumlarının optimum duruma getirilmesi için ağaç sayısı, hacım ve artımları ile bunların çap basamakları ve çap sınıflarına dağılımlarının belirlenmesi konularında örnek alanlarda uygulama yapılarak bilgi verildi.

Ekskürsüyon ekibi daha sonra özellikle kayın ormanlarının silvikültürü ve gençleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirilmek için kayın gençleştirme sahasına gitti.

Orman Bölge Müdürü Bayraktaroğlu burada bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve  yöre için ekonomik değeri yüksek olan kayın ormanlarında  yaptığımız  çalışmalarla  burayı gençleştiriyor tohumdan fidanlar, fidanlardan da yeni ormanlar kurulduğunun da belirterek  Gençleştirme çalışmalarının sahaya sadece gençlik getirmekten ibaret olmadığını, gelen gençliğin sağlıklı, düzenli ve kararlı bir orman toplumu oluşturana kadar entansif bir izleme çalışması gerektirdiğini  vurguladı.

Ulus İşletme Müdürlüğünde  aile fotoğrafının çekilmesinin ardından ekskürsüyon gezisi sona erdi.(Şaban YILMAZ)

WhatsApp-Image-2023-05-26-at-12.47.39

WhatsApp-Image-2023-05-26-at-12.47.37-(1)

WhatsApp-Image-2023-05-26-at-12.47.37

Zonguldak’ta kadınlar ortaokul terk!.. Zonguldak’ta kadınlar ortaokul terk!..

Pat pat dereye uçtu! Pat pat dereye uçtu!

Madenci kalpleri fethedecek Madenci kalpleri fethedecek

Gabonlu öğrencinin cenazesi uçakla ülkesine gönderildi Gabonlu öğrencinin cenazesi uçakla ülkesine gönderildi