Eğitim Sen Zonguldak Şubesi Yürütme Kurulu yaptığı açıklamada, “Eğitim Sen, Öğretmenlerin iradesine başvurulmadan, ihtiyaçları ve talepleri görmezden gelinerek oluşturulan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali talebiyle imza kampanyası başlattı” denildi.

Toplanan imzalar, TBMM açıldığında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak denilen açıklama şöyledir:

Madenciler soba yaptı, deprem bölgesine gönderildi Madenciler soba yaptı, deprem bölgesine gönderildi

“Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriğe sahiptir. Bu nedenlerle, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu tüm hükümleriyle birlikte yürürlükten kaldırılması için imza kampanyası başlatıyoruz.” denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak imza metni şöyle: “14 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerin iradesine başvurulmadan, ihtiyaçları ve talepleri görmezden gelinerek oluşturulmuş bir yasadır. Söz konusu kanun ile öğretmenler arasında dayanışma ilişkilerini ortadan kaldıran ve yerine öğretmenleri daha fazla ayrıştıran bir sistem getirilmiştir. Kariyer basamakları olarak adlandırılan bu sistemin eğitimin niteliğine ve öğretmenlerin özlük haklarına olumlu bir katkısı bulunmamaktadır. Üstelik söz konusu kanun, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriğe sahiptir. Bu nedenlerle, öğretmenlerin ihtiyaç ve talepleri gözetilerek 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu tüm hükümleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmalıdır.” (Haber Merkezi)