Zonguldak Mali Müşavirler Odası tarafından Enflasyon Düzeltme Eğitim Semineri düzenlendi. Zonguldak Mali Müşavirler Odasında düzenlenen semire muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı. Yeminli Mali Müşavir Rahmi Uygun, Enflasyon muhasebesi uygulaması hakkında katılımcılara sunum yaparak bilgiler verdi.

Program öncesi konuşan Zonguldak SMMM Odası Başkanı Hasan Kahveci, düzenlenene seminerin hayırlı olmasını diledi. Kahveci, Vergisel Açıdan Enflasyon Düzeltmesi ve özellikli konular hakkında bilgiler verecek olan SÜRGEM Eğitmeni YMM Sorumlu Denetçi Rahmi Uygun’a teşekkür ederek “Yüksek Enflasyonun işletme bilançolarını bozduğu stoklar binalar makineler ve bunların kaynağını oluşturan Öz varlıklar gibi değerlerin güncelliğini  yitirmesi neticesinde fiktif kârlar üzerinden vergiler ödenmek zorunda kalındığı hepimiz için bilinen bir gerçektir. Türkiye yüksek Enflasyonun yaşandığı 90'lı yıllardan sonra 5024 sayılı yasa ile 2004 yılında enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmiş bu yıldan sonra da Enflasyonun düşmesiyle izleyen yıllarda enflasyon muhasebesi enflasyon düzeltmesi uygulanmamıştır. Nihayet 2021 yılı sonu itibariyle ülke Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle enflasyon düzeltmesi koşulları tekrar oluşmuş ancak 7352 sayılı yasayla VUK Kanunu'na geçici 33 maddeye eklenerek enflasyon düzeltmesi uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine ertelenmişti hepinizin bildiği gibi. Mevcut durumda enflasyon düzeltmesi uygulaması 2 aşamalı olarak yapılacaktır. Birincisi 2023 hesap dönemine ait gelir Kurumlar Vergisi beyannameleri ekinde hem 2023 hesap dönemi sonuna ait GV+KV beyannamelerine düzeltmeden önceki bilançolar hem de düzeltme sonrası oluşturulan bilançolar bir arada verilecektir. İkinci aşamada da 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde de  enflasyon düzeltmesi uygulamasına devam edileceği 555 sıra nolu VUK tebliği de ise Geçici Vergi Beyannamesine ekine düzeltilmiş bilanço eklenmesi gerektiği Ayrıca belirtilmiştir.  Biz Zonguldak Mali Müşavirler Odası olarak geçiş dönemi olması sebebiyle 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin yapılmamasının daha doğru olduğunu 2024 yılı için geçici vergi dönemlerini değil de 2024 yılı sonunda topluca yapılmasının bu geçiş döneminde daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bilindiği gibi 1998 yılından bu yana devam eden uygulamaya göre geçici Vergi beyanname ekinde  bilançolara yer vermemekteyiz. Mizandan hareketle sadece gelir tablosunun hazırlanması ve beyannameye eklenmesi idare tarafından da bugüne kadar yeterli görülmüştür  Çünkü bilançonun çıkarılabilmesi için özel bir zaman gerektirmekte başta Türk Ticaret Kanunu, VUK Kanunu çerçevesinde bütün kontrollerin yapılması alacak ve borç bütün mutabakatların gerekli bütün mahsup işlemlerine ve Nihai hesaplamaların yapılması gerekmektedir. Gerektiği gibi istenen faydayı sağlayacak şekilde sürekli bilanço çıkarmanın özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmeler açısından büyük zorluklar oluşturacağı ortadadır Zaten tüm bunlar düşünülerek idare tarafından Geçici Vergi Dönemlerinde Bilanço çıkartılmasına gerek görülmemiştir. Nitekim geçici vergi beyannamelerinin verilme usul ve esasları hakkındaki 217 Nolu GV genel tebliğinde yapılan açıklamayla 555 Sıra Nolu VUK  kanunu genel tebliğinde geçici vergi beyannamesine bilanço eklenmesi gerektiğini açıklama birbiriyle uyuşmamaktadır Diğer taraftan uygulamaya yön verecek olan 555 sıralı Nolu VUK. Kanunu genel tebliği  30 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmış, uygulama sirkülerinin de  bugün yarın yayınlanmasını beklemekteyiz. Bu sebeplerle 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz Bu talebimizi Gelir İdaresi başkanımıza ve Hazine ve Maliye Bakanlığına TÜRMOB  aracılığı ile  bu talebimiz iletildi. Hepiniz biliyorsunuz ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı mükellef ve meslek  grupları mükelleflerin aktif toplamları  ve ciroları itibariyle hangi tür mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulup tutulmayacağını ve geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin yapılıp yapılmayacağını belirleme yetkisi bulunmaktadır. Bakanlığın takdirinde olan bu yetkinin kullanılması hem mükelleflerin hem de meslek camiasının ve bir beklentisidir. Hepinizin bildiği gibi en son 2003-2004 yıllarında enflasyon düzeltmesi en son yapılmıştı Üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti Tabii yapanlar unuttular yeni aramıza katılan meslektaşlarımız O günden sonra hiç uygulamayı yapmadılar ilk defa uygulama ile karşı karşıyadırlar. Enflasyon düzeltmesi nedir ne değildir yasal altyapısı nedir Nasıl bir hazırlık süreci gerektiriyor dur vergisel etkileri nelerdir şeklinde ilk turu eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi ikinci tur eğitimlere bu  seminerle açılışını bir anlamda yapıyoruz bu seminerimiz ardından, 09.03.2024 saat 13.00 SÜRGEM (Mustafa Necati Balcı) Enflasyon Düzeltmesi öncesi yapılacaklar, Enflasyon Düzeltme İşlemleri, Enflasyon Düzeltmesi Muhasebe Kayıtları, Örnek uygulamalar, TÜRMOB Enflasyon Düzeltmesi yazılımının sunumu, kullanımı ve örnek çözümleri konularını kapsayacak 5 saatlik bir eğitimimiz olacak. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde başkaca eğitimler yapılacaktır. Uygulamada bizim elimizi kolaylaştıracak LUCA’nın hazırlamış olduğu TÜRMOB enflasyon düzeltmesi yazılımı üzerinden de bu eğitimler bir aşaması da LUCA kullanmayanlar da E Birlik üzerinden gerçekleşecek. Bugünkü seminerimizi Vergisel Açıdan Enflasyon Düzeltmesi ve özellikli konular konulu semineri sunacak olan SÜRGEM Eğitmeni YMM Sorumlu Denetçi Rahmi Uygun’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SÜRGEM Eğitmeni YMM Sorumlu Denetçi Rahmi Uygun katılımcılara Vergisel Açıdan Enflasyon Düzeltmesi ve özellikli konular hakkında bilgiler verdi. (Sertaç Özdemir)

52b3a34f-1d16-4baf-93b2-8633d1b0db78

Bartın’da esnaf AVM istemiyor Bartın’da esnaf AVM istemiyor

428630498_10233912822390596_1115441302420582884_n

Editör: Sertaç Özdemir