Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

İŞKUR’dan yapılan açıklamada, “Alınacak kişilerde 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak, Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek, Kamu haklarından mahrum olmamak. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapılmış, tecilli veya muaf olmak). Son başvuru tarihi itibariyle belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. Zonguldak il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. İlan edilen işçi kadrolarına en az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise veya dengi) mezunu başvuruları kabul edilecek olup, ön lisans ve lisans mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir” denildi.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 31/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) veya alo 170 çağrı merkezinden başvuru yapabilecekleri bildirildi. (Haber Merkezi)