Anadolu Gazete Sahipleri Basın İlan Kurumu Temsilcisi Mustafa Arslan, hükümet kanadı temsilci atamadığı için düzenleme yapılamadığını söyledi.

Kağıt, boya ve diğer girdilerin fiyatlarının katlanmasın ardından Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'na hükümet temsilcileri atanmadığı için resmi ilan tarifesinin belirlenmemesi özellikle Anadolu basınını zora soktu. Anadolu Gazete Sahipleri Basın İlan Kurumu (BİK) Temsilcisi Mustafa Arslan, önümüzdeki süreçte gazete kapanmaları yaşanacağını, basının kırmızı alarm verdiğini söyledi.

MEKTUP GÖNDERDİ

Mayıs ayında yapılan seçimle BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcilik görevine seçilen Mustafa Arslan, gazete sahiplerine gönderdiği mektupta “Ne var ki bu görevi yerine getirebilme şartlarımız oluşturulmadı. BİK Genel Kurulu Hükümet kanadı temsilcileri atanmadığı için Genel Kurul teşekkül etmedi, yetkili kurullarını seçemedi, kanunla Genel Kurul'a verilen yönetsel ve denetim görevleri yapılamadı, sektörümüzün acil çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin Genel Kurul'un yapabileceği mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilemedi, Hükümete Resmi İlan Fiyat Tarifesi teklif edilemedi” dedi.

İLANDA DARALMA

Bu dönemde, kağıt fiyatlarının, dolar kurunun yaklaşık ikişer kat arttığına, personel giderlerinin yükseldiğine dikkat çeken Arslan, mektubunu şöyle sürdürdü: Çalışma ve kader arkadaşlarımızın insanca yaşaması açısından gelirlerinin artması bizim arzumuzdur. Ne var ki BİK marifeti ile dağıtımı yapılan resmi ilanlar konusunda yaşanan daralma ile birlikte sütun santim ücretlerinde artış yapılamamış olması zaten güçlükle ayakta durmaya, hayatiyetini sürdürmeye çalışan gazetelerimiz için bir kırmızı alarm durumunu ortaya çıkarmıştır. Gazete sahiplerimiz ana-baba miraslarını, birikimlerini tüketme noktasına gelmiştir. Önümüzdeki süreçte muhtemel gazete kapanmaları yaşanacaktır. Bu da kaçınılmaz olarak bir istihdam sorunu anlamına da gelecektir.

YATIRIM YAPILMALI

Günümüzde bir kişiye istihdam oluşturmak için 1,5-2 milyon liralık yatırım yapılması gerektiğini belirten Mustafa Arslan sözlerine şöyle devam etti: Bunun yerine resmi ilanlardan elde ettiği gelirlerin tamamına yakınını BİK Komisyonu, KDV, Gelir Vergisi, Sigorta Primi ve benzeri kalemlerle kamuya geriye ödeyen gazetelerimizin sekteye uğramasına yol açacak bu süreç eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da istemeyeceği ve fakat ilgililerin en basit ifade ile akıl tutulmaları sonucu tıkanmış bulunmaktadır.

BİK Genel Kurulu'nun teşekkülü, değilse Yönetim Kurulu kararı ile tarife teklifinin Hükümete sunulması çağrısı yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını kaydeden Arslan mektubunu şöyle sürdürdü: Gerekçe olarak yönetim kurulu kararı ile teklifin kanuna uygun olmayacağı gösterilmiştir. Halbuki aynı kanun her yıl kasım ayında Genel Kurul'un hükümete Resmi İlan Fiyat Tarifesi'ni sunmasını, her üç ayda bir toplanmasını, her dönemin başında yönetim kurulu ve denetim kurullarını seçmesini, Kurum'un hesap ve yönetsel işlerini denetlemesini de göstermektedir. BİK Yönetim Kurulu'nca ocak ayı sona ermeden sütun santim ücreti en az 35 TL artı KDV olarak Resmi İlan Fiyat Tarifesi teklifinin Hükümete sunulması ve Sayın Cumhurbaşkanımıza konunun arz edilerek tarifenin 1 Şubat'tan geçerli olacak şekilde yayınlanmasını beklemekteyiz.

OLUMLU SONUÇLANMALI

Arslan, Genel Kurul'un atanması ile birlikte de gazetelere yükletilen görevler konusunda günün şartlarını göz önüne alan bir dizi düzenleme yapılması, BİK görev alanının tüm Türkiye'ye yayılması ile birlikte uyum süresi sona ermekte olan illerin personel, satış ve yüzölçümü şartlarının düzenlenmesi için ortak çalışmaya hazır olduklarını anlattı. Arslan çağrısını şöyle sonlandırdı: İŞKUR İşbaşı Eğitim Desteği sektörümüz için ciddi bir imkan idi. Bu imkan kalktı. BİK Genel Müdürlüğü'nce konuya ilişkin yürütülen çalışmanın olumlu sonuçlanmasını umutla beklemekteyiz.