Ereğli’de afetin izleri siliniyor: İhale yapıldı Ereğli’de afetin izleri siliniyor: İhale yapıldı

Osmanlının en büyük aydın birliği olan Türk Ocağı Zonguldak Şubesi, Mayıs 1923’de açılıyor. Maden Mühendisi Nazım Bey’de Türk Ocağı’nda görev alıyor.

22 Ekim 1924 tarihinde Maden mühendis mektebinin açılmasından iki gün sonra, Zonguldak Türk Ocağında Yusuf Akçura, Maden Mühendis Mektebinin ve mühendislerin görevleriyle ilgili şunları söylüyor:

“Arkadaşlar; Yalnız sanayinin değil, bütün şaşaası ile batı medeniyetinin doğmasında en büyük etken kömürdür. Bundan birkaç sene sonra bütün burada bulunan ocakların amelesi, mühendisi ve müdür-i umumisine kadar, bütün memurin bizden olacak… İşte şimdiden bu suretle çalışacak bir Türk Gençliği yaratacak bir çalışma yapılmalıdır.” Bu sözler açılan okulun ve yetişecek maden mühendislerinin misyonunu açıkça belirli

Türk Ocağında sık sık konferanslar yapılmakta ve genellikle mühendisler görevlendirilmektedir. Hüseyin Fehmi İmer, Refik Fenmen, Başmühendis Bedri, Mühendis Cemal Zühtü Aysan, Mühendis Tevfik, Mühendis Nazım, bunlardan bazılarıdır.

Zonguldak Türk Ocağı Reisi Mühendis Cemal Zühtü Aysan; Kubilay olayı ile ilgili telgrafta; Zonguldak gençliğinin Kubilay Bey’in yürüdüğü yoldan bir adım bile ayrılmayacağını arz ederiz.”

Cümleleriyle gençliğin cumhuriyeti koruyacağı vurgusunu yapıyor.

Havza-i Fahmiye’ye İttihat ve Terakki döneminde müdür olan Hüseyin Fehmi İmer, Tahir Karaoğuz ve Amele Müfettişi Bedri’nin, Türk Ocağı’nda ki hâkimiyetleri gözle görülür bir durumdadır.

Sıcak havayı gören cadde ve sahillere koştu Sıcak havayı gören cadde ve sahillere koştu

Erol Çatma

Zonguldak Nostalji

Editör: Virda Şahin