Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat yaptığı açıklamada, “Bir çocuğa ulusunun geleceğinin emanet edilmesi en güzel armağandır” dedi.

Ayşegül Kalender Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Ayşegül Kalender Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Pulat açıklamasında, “Çağdaş Demokrasinin temeli ulusal egemenliktir. Ülkemiz için bu temel, babadan oğula geçen saltanat yönetiminin terk edilerek, egemenliğin millete teslim edildiği, 23 Nisan 1920’de 102 yıl önce bugün atılmıştır” diyerek şunları söyledi:
“Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan’ı dünya çocuklarına “bayram” olarak armağan etmesi O’nun çocuklara karşı sarsılmaz güveni ve sevgisinin göstergesi olduğu gibi dünya barışına verdiği önemin de açık ifadesidir.

Tarihsel sürece baktığımızda 102 yıl önce bugün, çöküşe geçmiş bir imparatorluk, işgal kuvvetlerine boyun eğmiş Padişah ve ona biat edenlerin vatanı yok olma sürecine getirdiğini görüyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bir avuç vatansever arkadaşı, Vatanı bu tehlikeli durumdan kurtarmak üzere arkalarındaki halk gücüne dayanarak Halkın Egemenliğinin sembolü olan Büyük Millet Meclisini kurmuştur.

Ardından halkın egemenliği olan Cumhuriyet kurulmuştur. TBMM bu zorlu dönemde bütün güçlüklere rağmen akla bilime uygun demokratik Cumhuriyet devrimlerini, Türk ulusu ile birlikte özümseyerek yol almıştır. Yeni kurulan Türk devleti devrim yasaları ile çağdaş bir ülke olmuştur. Demokrasinin gereği olan denetim ve tartışma zemini oluşturulmuş çok partili dönemin tohumları atılmıştır. Modern Demokrasilerde olduğu gibi rejimimizin temeli olan Kuvvetler Ayrılığı ilkesine göre Yasama-Yürütme-Yargı birbirinden bağımsız ve birbirini denetleyen erklerdir.

102 yıl sonra geldiğimiz nokta maalesef Türkiye’de çocuklar açısından gerçek anlamda kutlanacak bir ”bayram” ortamının olmadığını göstermektedir. Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği çocuklar, kendilerinden büyük yüklerin taşıyıcısı olmak zorunda bırakılmışlardır. Çocukların fiziksel, zihinsel, eğitsel sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerine zarar veren politika ve uygulamalar her geçen yıl artarken, yaşam ve eğitim hakları başta olmak üzere sağlıklı büyüme gelişim hakkına aykırı adımlar atılmaktadır. Çocuklarımız eğitim biliminin evrensel ilkeleri üzerinden değil dini kural ve referanslara göre eğitilmeye çalışılmaktadır. Ancak siyasi iktidar çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak için adımlar atmak yerine uyguladığı politikalarla her yıl binlerce dini vakıf ve cemaatlere teslim etmekte çocuklar eğitimden koparılarak evlenmeye zorlanmakta ya da çalışmak zorunda bırakmaktadır.

Devlet okullarını ahtopot gibi saran kadrolarla dogmatik değerleri empoze eden müfredatlarla, İmam hatiplerle donatıp dini vakıflarla doldurulan ülkenin geleceğini karartılmaya çalışılmaktadır.

Anayasamızda zaten güvence altına alınmış olan “Demokratik ve Laik Sosyal Hukuk Devleti” ilkeleri çerçevesinde akıl ve bilimin önderliğinde çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma sorumluluğumuzla çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz” (Haber Merkezi)