TÜBİTAK'ın personel alımları ile bilimsel ve teknolojik araştırmalarda görev almak isteyen adaylara yeni kariyer ve iş imkanları sunacak. İlgili adayların başvurularını zamanında yapmaları ve ilanlardaki şartları dikkatlice incelemeleri önemlidir. TÜBİTAK'ın gelecek dönemdeki çalışmalarına katkı sağlamak isteyen adaylar, bu alımlardan yararlanarak kariyerlerine yeni bir adım atabilirler.

2023 TÜBİTAK İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

2023 TÜBİTAK iş başvurusu, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilir. Başvuru için gerekli olan belgeler, ilanlardaki şartlara göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, başvuru için gerekli olan belgeler şunlardır:

·         Adayın diploması veya mezuniyet belgesi

·         Adayın özgeçmişi

·         Adayın iki adet vesikalık fotoğrafı

·         Adayın KPSS sonuç belgesi (varsa)

·         Adayın yabancı dil bilgisi belgesi (varsa)

Başvuruların son günü, 26 Temmuz 2023'tür. Başvurular, belirtilen tarih ve saatten sonra kabul edilmeyecektir.

TÜBİTAK Personel Alımı Şartları

TÜBİTAK personel alımı şartları, ilanlardaki kadrolara göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, TÜBİTAK personel alımı şartları şunlardır:

·         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

·         Kamu haklarından mahrum olmamak

·         Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan mahkûm olmamak

·         Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik çağına gelmemiş olmak

·         Görevini yerine getirebilecek sağlık şartlarını taşımak

Öğrenci servisi kontrolden çıktı! Çok sayıda yaralı var Öğrenci servisi kontrolden çıktı! Çok sayıda yaralı var

·         Belirlenen diğer şartları taşımak

TÜBİTAK'ın personel alımları ile bilimsel ve teknolojik araştırmalarda görev almak isteyen adayların, başvurularını zamanında yapmaları ve ilanlardaki şartları dikkatlice incelemeleri önemlidir. TÜBİTAK'ın gelecek dönemdeki çalışmalarına katkı sağlamak isteyen adaylar, bu alımlardan yararlanarak kariyerlerine yeni bir adım atabilirler.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ağır suçlardan mahkum olmamak, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

2023 TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular TÜBİTAK iş başvuru sistemi olan kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Aday araştırmacı kadrosuna yapılacak alımın başvuru bilgileri ve özel şartları için adayların ilgili internet adresini ziyaret etmeleri gerekmektedir. (Haber Merkezi)