Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) özelleştirilmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN KANUN TEKLİFİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, aralarında TTK, TKİ, BOTAŞ, TPAO, TCDD, Çaykur, Et ve Süt Kurumu, Devlet Hava Meydanları işletmesi’nin de bulunduğu toplamda 19 KİT kuruluşunu yönetim kurulu çoğunluğunu kendisinin belirleyeceği kanun teklifi taslağını kurumlara gönderdiğini ifade eden Yavuzyılmaz, “Yasama uzmanları ile birlikte bu taslak üzerinde yaptığımız incelemeler sonucunda devlete ait 19 şirketin yani 19 KİT'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından örtülü bir özelleştirme sürecine sokulmak istendiğini tespit ettik. Bu kuruluşları özelleştiriyoruz demeden özelleştirme yoluna sokacakları bir plan sessiz derinden ve kurnazca işletiliyor. Bu 19 KİT'in yabancı sermaye elde etmek amacıyla özelleştirme kapsamına alınmadan özelleştirme işlemlerinin bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yürütüleceği anlaşılıyor.” şeklinde konuştu.  

ÖZELLEŞTİRME PLANI VE YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİKLERİ

Yavuzyılmaz, “Bu 19 KİT' yapısı kar ve zarar durumuna göre bir kısmının kısmen bir kısmının tamamen özelleştirilmesi bu olmadığı takdirde kısmen veya tamamen kapatılma yoluna sokulmak istendiği görülüyor.” diyerek taslak içerisinde neler olduğuna dikkat çekti. Yavuzyılmaz konu ile ilgili, “Taslağa göre bu 19 KİT'in yönetim kurulu üye sayısı 6'dan 7'ye çıkacak. 7 yönetim kurulu üyesinin 4'ünü Hazine ve Maliye Bakanı belirleyecek. Yönetim Kurulu Başkanı'nı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek belirleyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisini Mehmet Şimşek belirleyecek. Iki bağımsız üyeyi Mehmet Şimşek belirleyecek. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in belirlediği 7'de 4 yönetim kurulu üyesi çoğunluğuyla kayyum heyeti gibi bu kuruluşların yönetimi, yönetimine çökülecek. İlgili sektör bakanlığıysa yönetim kabiliyetini büyük ölçüde kaybedecek. Taslağa göre ‘Genel müdürler yönetim kurulu başkanı olamaz’ deniyor. Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olamaz deniyor. Hatta yönetim kurulu üyesi olarak atanamayadabilirler. Genel müdür yardımcıları da yönetim kurulunda yer alamıyor." dedi.

HEPSİ GÖREVDEN ALINACAK

Bu haliyle bakıldığında merkezi Zonguldak’ta bulunan TTK Genel Müdürlüğü’nün müessese niteliğine dönüştürülüp etkisizleştirilmesinin istendiğini söyleyen Yavuzyılmaz, “”Kurumun geleceğine yön vermede TTK’nın söz hakkı olmayacak. Yönetim kurulunda yer alacaklarda aranacak özellikler de oldukça çarpıcı. Kamuda 10 yıl, uluslararası kuruluşlarda 10 yıl, özel sektörde 10 yıl veya serbest olarak çalışanlarında 10 yıl tecrübesi aranıyor. Yani sektörle hiç alası olmayan, uzmanlığı bulunmayan kişiler bile Ak Parti yoluyla bu şekilde yönetim kuruluna rahatça girebilecekler. TTK’daki şuan ki mevcut yöneticiler eğer bu taslak kanun teklifine dönüşür ve yasalaşırsa hepsi görevden alınacaklar ve tekrar yönetim kuruluna atamalar yapılacak. Ballı maaşlar, huzur hakları konusuna yine sağlıklı bir çözüm getirilmiyor.” dedi.

SİYASİ ATAMALARIN TEHLİKELERİ

Bilgisi olmayan kişilerin karar mekanizmalarına atanması hem kurumsal hafızanın yok olmasına hem de siyasi otoritenin verdiği kararlara koşulsuz olarak getirilmesine yol açacağını söyleyen Yavuzyılmaz, bu durumun ülke için ciddi bir sorun teşkil edeceğini belirterek şöyle konuştu:

“10 yıl çalışma şartına gelince bu çalışmanın yönetim kuruluna atanmak için gerekli olan 10 yıl çalışma şartına gelince bu çalışmanın işletmenin içinde bulunduğu sektörde yer alan yerli ve veya yabancı kuruluşlarda olması şartı aranmıyor. Herhangi bir şirkette, küçük yaşta sigortalı olarak işe başlayan ve getir-götür işi yapan bir kişi yönetim kurulu üyesi olarak atanabilecek. Maliye Bakanlığı sadece yönetim kurullarına üye atamakla kalmıyor. Aynı zamanda işletmelerin kurumsal yönetim ilkelerini de belirleyerek tüm işletmeleri adeta teslim alıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu örtülü bir şekilde özelleştirme sürecine sokuluyor. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün etkisi kırılarak adeta bir müessese niteliğine küçültülüyor. Şu anda mevcut Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yönetiminde 5 kişi yer alıyor. Bunların 4'ü Türkiye Taşkömürü Kurumu yöneticileri 5'inci yöneticiyse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen yönetici bu sayı yediye çıkacak. Dördü Hazine ve Maliye Bakanı tarafından atanacak. Sektörü bilmeyen, tanımayan, uzmanlaşmayan kişilerin yer aldığı bir yönetim kurulu TTK'yı kapanma sürecine doğru hızla götürür. O nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kurumların görüşleri sorulmak amacıyla gönderilen Mehmet Şimşek'in gönderdiği kanun teklifi taslağını kabul etmiyoruz."

Deniz Yavuzyılmaz öte yandan, özelleşecek kurumların isimlerini şu şekilde sıraladı:

1- DMO (Devlet Malzeme Ofisi)

Zamdan o da nasibini aldı Zamdan o da nasibini aldı

2-TEMSAN (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.)

3-TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu)

4- TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri)

5- ETI MADEN (Eti Maden İşletmeleri)

6- EUAŞ (Elektrik Üretim A.Ş.)

7- TEİAS (Türkiye Elektrik iletim A.Ş.)

8- TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)

9- BOTAŞ (Boru Hatlar ile Petrol Taşıma A.Ş.)

10- TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)

11- TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi)

12- CAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

13- TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

14- ESK (Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü)

15- TŞFAŞ (Türkiye Şeker Fabrikaları A.S.)

16- TCDD (T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi)

17- TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.)

18- DHMI (Devlet Hava Meydanlar İşletmesi)

19- KEGM (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü)

CHP il Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısına İl Başkanı Devrim Dural, Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Kilimli İlçe Başkanı Şükrü Velioğlu ve yöneticiler katıldı.

Muhabir: Fadime YILMAZ ELMA