“Türkiye’nin 1990 yılında imzaladığı, 1995 yılında onayladı 20 Kasım 1989 tarihli BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki tanıma göre, “Erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar 5237 sayılı TCK madde 6/1-c’ye göre, 18 yaşını doldurmamış kişi çocuktur.  5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 3. Maddesi /1-a bendine göre ise, daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldurmamış herkes çocuktur. Bu üç hüküm birlikte değerlendirildiğinde; 18 yaşını doldurmamış her insan çocuk sayılmıştır. Kişi 18 yaşından önce ergin olsa dahi çocuk sayılmaya devam edecektir.

Çocuk, toplumların geleceğini güvence altına alan bir varlıktır. Bu nedenle çocuğun gelişiminde öngörülen bir bozukluk veya sapma ilgilileri tedbir almaya itmektedir.  18 yaşını doldurmamış olan kişilerin, yasaların suç saydığı fiili işlemesi neticesinde ortaya çıkan bir olgu olan “çocuk suçluluğu” da tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de hem sosyolojik hem de hukuksal açıdan önemli problemdir. Çocuk suçluluğunun nedenleri, önleme yolları ve suça sürüklenen çocukların yeniden topluma kazandırılma çalışmaları tüm toplumlarda olduğu gibi Türkiye için de öncelikli konulardandır.”

Bir hukuk bürosunun tanımladığı “Suça Sürüklenen Çocuk” kavramı kapsamında böyle deniliyor. Zonguldak’ta ise bunun örneğine çok rastlanıyor.

Gün boyu kentin ana caddelerinin bir kaldırımında önüne kutu konularak ve eline bir dümbelek tutuşturularak güya müzik yaptırılan ancak gerçekte dilendirilen bu çocukların arkasında kimin veya kimlerin olduğu araştırıldığında genelde ebeveynleri çıkıyor.

Zonguldak yine Türkiye gündeminde! Polise tehdit, Başörtülü kasiyere hakaret... Zonguldak yine Türkiye gündeminde! Polise tehdit, Başörtülü kasiyere hakaret...

Zaten onar da çocuğun dilendiği yerin üç beş metre ilerisinde çocuğun önündeki paralar çalınmasın diyerek hazır bekliyorlar.

Vatandaş da gün boyu bu görüntüleri izlemekten, esnaf da saçma sapan dümbelek sesi duymaktan bıkmış durumda.

Ve edindiğimiz bilgiler göre polis de zabıta da bu durumlardan bıkmış durumda. Ancak her nedense bu görüntü ve bu kepazelik önlenemiyor, hiç kimsenin aklına da bunların elindeki müzik aletlerine el koymak gelmiyor.

Ve kentin ana caddelerindeki bu rezillik de sürüp gidiyor. Zonguldak’a gelen giden yabancılar da bu durumu görerek bu kentin halkına acımayı sürdürüyorlar. (Haber: Sermet Aksu)

Kaçak ocaklar patlatıldı! Kaçak ocaklar patlatıldı!

Fırıncılar ekmeğe zam istemiyor! Fırıncılar ekmeğe zam istemiyor!

Karanlık sokaklar tehlike saçıyor! Veliler çözüm istiyor Karanlık sokaklar tehlike saçıyor! Veliler çözüm istiyor

Zonguldak’ta korkunç kaza! Suya saplandı, takla attı Zonguldak’ta korkunç kaza! Suya saplandı, takla attı

Güzellik Uzmanı Çağla Sarıtaş: "Maliyetlerimizi karşılamıyor" Güzellik Uzmanı Çağla Sarıtaş: "Maliyetlerimizi karşılamıyor"

Dev fuhuş operasyonu! Dev fuhuş operasyonu!

Editör: Murat Barutçu