İdari para cezalarının ödeme süresi içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek, ölenin varislerinden tahsilat kaldırıldı

Resmi Gazete’den ilan edilen karara göre, idari para cezalarının ödeme süresi içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek. Cezalarda zaman aşımı, cezanın miktarına göre 3 ile 7 yıl arasında değişen sürelerde belirlendi. Uygulama Haziran ayı başında başlayacak. Süresinde ödenen cezalarda ise yüzde 25 indirim uygulanacak. İdari para cezasına muhatap olan gerçek kişinin ölümü halinde bu cezalar mirasçılarından takip edilmeyecek ve cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

İdari para cezalarının uygulanmasına yönelik hükümleri de içeren kabahatler kanununun bazı maddelerine ilişkin esasları belirleyen tahsilat genel tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Royal Canin Kısır Kedi Maması İçeriği Nedir? Royal Canin Kısır Kedi Maması İçeriği Nedir?

4 EŞİT TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK

Tebliğe göre, idari para cezalarının, muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde ödeme süresi içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek. Cezalar, 4 eşit taksitte ve birinci taksit idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan üç taksit ise cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde cezayı veren birim tarafından belirlenecek sürelerde ödenecek.

İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılacak. Cezanın ödenmiş olması, idari yaptırım kararına karşı süresi içinde kanun yoluna başvurmaya engel teşkil etmeyecek.

TAHSİL ZAMAN AŞIMI SÜRÜLERİ

Tebliğe göre, idari para cezalarında tahsil zamanaşımı süreleri; 10,000 TL'den az olanlar için 3 yıl, 10,000 TL - 19,999 TL arasında olanlar için 4 yıl, 20,000 TL - 49,999 TL arasında olanlar için 5 yıl, 50,000 TL ve üzeri olanlar için 7 yıl olacak.

Zaman aşımı süresi, idari para cezasının kesinleştiği takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlayacak. İlgili kanun hükmü gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zaman aşımı işlemeyecek. (Haber merkezi)

Bülent Kantarcı’dan engellilere müjde! Bülent Kantarcı’dan engellilere müjde!

Ereğli yolunda kaza, yaralılar var! Ereğli yolunda kaza, yaralılar var!

Zonguldak yakından takip ediyordu. Beraat etti! Zonguldak yakından takip ediyordu. Beraat etti!

“ÖMK ayrımcılık yapıyor” “ÖMK ayrımcılık yapıyor”

Editör: Virda Şahin