Zonguldak Milli eğitim Müdürü Osman Bozkan, bakanlık tarafından ruhsat almadan izinsiz eğitim veren kurumların tespit edilerek uyarılarda bulunulduğunu söyledi.

Öğrenci ve velilerin bu tarz kurumlara itibar etmemelerini ifade eden Bozkan şu açıklamayı yaptı:

“Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından, ruhsat almadan izinsiz eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunduğu tespit edilen "eğitim merkezi", "eğitim danışmanlığı", "kariyer rehberliği", "eğitim koçluğu", "koçluk merkezi" gibi merkezlerin hem kapatılacağı hem de kurumlara idari para cezası verileceği hususlarında uyarılarda bulunulmuştu.

            Ülkemizdeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri; devletimizin gözetimi ve denetimi altında yürütülmekte olup, resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığımızın denetimine tabidir.

Her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinin Milli Eğitim Bakanlığımızın iznine ve denetimine tabi olduğu halde gerekli izin ve onayları almadan, ilgili kanun ve yönetmeliğin öngördüğü  hükümleri yerine getirmeden  eğitim öğretim faaliyeti yürüten kurum, kuruluş ve şahıslara yönelik denetim faaliyetleri devam etmektedir.

Kanun gereği, uygun şekilde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere idari para cezası uygulanacağı ve bu yerlerin valiliklerce kapatılacağı yönünde hüküm bulunmaktadır. Eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev evi/merkezi, test evi, eğitim rehberliği, öğrenci apartı, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü, sanat merkezi, müzik ve dans okulu  gibi adlar altında veya herhangi bir ad belirtilmeden Milli Eğitim Bakanlığımız   uhdesinde bulunan faaliyetlerin yürütüldüğünün tespit edilmesi halinde, ilgili kanuni düzenleme gereği bu yerleri kuran veya işletenlere idari para cezası verilecek  ve bu faaliyetleri yürütmelerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir.

Velilerimizin, öğrencilerimizin, tüm eğitim paydaşlarımızın, halkımızın bu tür izinsiz faaliyet gösteren kurum, kuruluş, şahıslara itibar etmemeleri, varlıklarının, faaliyetlerinin tespiti halinde Milli Eğitim Bakanlığımızın ilgili birimlerine, Valiliğimize, ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunu,

Kamuoyunun, halkımızın bilgisine saygıyla duyururuz.”

Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Whats App Image 2024 05 06 At 20.56.47

Kaynak: Haber Merkezi