Zonguldak İl Genel Meclisinin Mart ayı mesaisi İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında yapılacak.

İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında yapılacak olan toplantıya, il genel meclisi üyeleri ile daire müdürleri katılacak.

Hakem Halil Umut Meler’e saldıranlar adliyede! Hakem Halil Umut Meler’e saldıranlar adliyede!

Açılış ve yoklamanın ardından geçen oturuma ait karar özeti okunarak oy birliğiyle kabul edilecek.

Gündemin 3, maddesinde yer alan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17’nci maddesine istinaden oluşturulan Denetim Komisyonunda çalışmak üzere kurum dışından uzman personel görevlendirilebilir dendiğinden; Defterdarlık tarafından görevlendirilen, Defterdarlık Uzmanı Ertan Yedek’e, Denetim Komisyonunda çalışacağı 20-24 Şubat tarihleri arasında ödenecek ücret miktarının belirlenmesi,

Gündemin 4 maddesinde yer alan İdaremizde görev yaparken tayin, emeklilik, vefat, başka kadroya atanma vb. nedenle boşalan kadroların, unvan ve derece değişikliği cetvelinin İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi ve 5302 sayıl İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinin (l) bendi gereğince görüşülmesi.

Gündemin 5’nci maddesinde yer alan İdaremizde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesinin atıfta bulunduğu 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan: Mimar Murat Karaman,  Jeoloji Mühendisi Arda Gebedek, Veteriner Hekim Candan Sağlam, Harita Mühendisi Mehmet Erman Çolak, İnşaat Mühendisleri Ali Bircan, Ersen Uzun, Abdullah Çırak, Elektrik- Elektronik Mühendisi Sercan Kahveci, Çevre Mühendisi Ufuk Doğan Çiçek, Maden Mühendisi Tolga Akbostancı,  Orman Mühendisi Volkan Ataman, İnşaat Teknikeri Volkan Kav, Harita–Kadastro Teknikeri İsa Altunkaya, Sanat Tarihçi Arda Yılmaz, 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7433 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 48/b maddesinde yer alan şartları taşıdığından, sözleşmeli olarak görev yaptıkları unvanlara asil memur olarak atamaları yapıldığından; Yukarıda adı geçen personellerin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ıncı maddesinin 2. Fıkrası gereğince, İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması ile sözleşmeli olarak istihdam edildikleri kadro derecelerinin, memur olarak atamalarının yapıldığı kazanılmış hak aylığı derece ve kademeleri ile uyumlu hale getirilmesi için hazırlanan ve teklif ekinde sunulan, 111 sayılı dolu dolu kadro değişikliği cetvelinin, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinin (l) bendi gereğince görüşülmesi maddeleri yer alacak. (Haber Merkezi)