Zonguldak İl Genel Meclisi Şubat ayı dördüncü birleşim toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli Başkanlığında yapıldı.

Açılış ve yoklamanın yapıldığı İl Genel Meclisinde geçen oturuma ait karar özeti okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin  3’ncü maddesinde yer alan  İlimiz köy yollarında ihtiyaç duyulan bazı malzemelerin (koruge boru, beton vb.) satın alınabilmesi için, Mahalli İdare Hazine yardımmları harcama kaleminden 23.872,50 TL, Hazine Yardımları harcama kaleminden 165.127,50 TL olmak üzere, toplamda 189.000,00 TL alınarak, Köy Yolları Bakım ve Onarım Projesine aktarılması hususu görüşülerek  oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4’ncü maddesinde yer alan Zonguldak Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülünde, İl Özel İdaresini 4 yıl süre ile temsil etmek üzere, 3 asıl ve 3 yedek üyenin, seçilmesi hususu görüşülerek, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Mehmet Yapıcı,  Ali Kemal Karaca, Hüseyin Engin, oybirliğiyle seçildi.

Gündemin 5’ncü maddesinde yer alan İlimiz Kozlu İlçesine bağlı, Gücek Köyü ile Dağköy Köyünü birbirine bağlayan 028 KKNo’lu münferit yolda ulaşımın alternatif kadastro yol güzergahı üzerinden sağlanabilmesi ve gerekli izin ve irtifak işlemlerinin başlatılması için, 2023 yılı İl Özel İdaresi ek yatırım programına alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Köylere Yönelik Hizmetler ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2 sayılı raporları görüşülerek komisyonlardan geldiği gibi kabul edildi.

Gündemin 6’ncı maddesinde yer alan Köylerde kullanılan içme suyu bedellerinin belirlenmesi, 2023 ve diğer yıllarda belirlenecek olan ücretlerin, yeniden değerleme katsayısı oranında artırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 4 – 4 – 4 sayılı raporları görüşülerek, Muhtarların su karşılığı düzenli olarak abone sayısına göre makbuz alması zorunlu hale gelmesine,  İlçe özel idarelere makbuzları teslim etmesi şartı eklenmesi kabul edilirken, zam uygulamasında alt limit 10 metreküp 15 metreküpe çıktı. Ayrıca 20 metre küp suyun 25 metre küpe çıkartılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Zonguldak'ta bir vekilliği görüyoruz ikinciye talibiz Zonguldak'ta bir vekilliği görüyoruz ikinciye talibiz

Gündemin 7’nci maddesinde yer alan İlimiz Kdz Ereğli İlçesi, Üçköy Köyü köy yerleşik alan sınırı içinde kalan, yeni yerleşim alanı içindeki yapıların cephe aldığı 1.400 metrelik tarla yolu, bu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılmakta olup, yolun toprak tarla yolu olması sebebi ile özellikle kış aylarında vatandaşlar zor durumda kaldığından, söz konusu bölgedeki yolun, İdaremiz yol ağına alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Köylere Yönelik Hizmetler ile Tarım ve Orman Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 8 – 7 – 4 sayılı raporları komisyonlardan geldiği gibi kabul edildi. (Şaban YILMAZ)