Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör, hükümete seslenerek “Seçimler bitti şimdi hizmet zamanı” dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine büyük görevler düşmektedir diyen Güngör; “Milletimizin bütün kesimlerinin beklentisi yüksektir. İktidardan beklenen ama, fakat, lakin demeden hiç bir mazeretin arkasına sığınmadan mevcut sorunları çözmek ve de var olan beklentilere olumlu yönde çözümler üretmektir.”

Bu ülkenin bir ferdi ve bir STK temsilcisi olarak iktidardan beklentilerimizin bir kısmı şunlardır diyen Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör, açıklamasına şöyle devam etti:

MİLLETİMİZİN BÜTÜN KESİMLERİNİN BEKLENTİSİ YÜKSEKTİR

“Evet, milletimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında çok önemli bir seçimi daha büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirme iradesini ortaya koyarak ülkeyi beş yıllığına yönetecek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki Ak Partiyi iktidara bir kez daha layık görmüştür. Milletimizin iradesine herkes, her kesim saygı duymak zorundadır. Demokrasinin gereği de budur. Evet, milletvekillerimiz yeminlerini yapıp, bakanlar kuruluda açıklandığına göre artık ülkeye ve millete hizmet etme görevi fiilen başlamıştır. Milletimiz den bir kez daha yetki alan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine büyük görevler düşmektedir. Milletimizin bütün kesimlerinin beklentisi yüksektir. İktidardan beklenen ama, fakat, lakin demeden hiç bir mazeretin arkasına sığınmadan mevcut sorunları çözmek ve de var olan beklentilere olumlu yönde çözümler üretmektir.

Atatürk’ün silueti görülmeye başlandı Atatürk’ün silueti görülmeye başlandı

BÜYÜK TÜRKİYE VİZYONUNDAN ASLA TAVİZ VERİLMEMELİ

Bu ülkenin bir ferdi ve bir STK temsilcisi olarak iktidardan beklentilerimizin bir kısmı şunlardır: Öncelikle milli, yerli ve katılımcı bir sivil anayasa yapılmalıdır. Milli, yerli, ayakları bu topraklara basan, ama aynı zamanda geleceğe ışık tutan, insanlığa umut olacak yüksek mevküreli, ilim ve irfan sahibi, güzel ahlaklı nesillerin yetişmesini sağlayacak yeni bir milli eğitim sistemine geçilmeli. Haklının hakkını alabildiği, mazlumun zalimlere ve kötülere karşı korunduğu, hakkı olmayanın başkasının hakkına ve kamu malına el uzatamadığı ve de ailenin temeline dinamit koyan yasaların revize edildiği adil bir adalet sisteminin tesis edilmesi. PKK Terör Örgütünün yurt içinde bitirildiği gibi milletimizin belini büken fiyat terörünün önlenmesi. Savunma sanayiindeki başarının diğer alanlara da yayılarak bağımsız güçlü büyük Türkiye vizyonundan asla taviz verilmemesi. Gelir adaletsizliğinin önüne geçilerek her haneye insanca yaşanabilir bir gelir akarının sağlanması.

EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇİLMELİ

Haram ve haksız kazanç yollarının kapatılarak, meşru ve helal kazanç yollarını açan yapısal düzenlemelerin yapılması. Kamu Çalışanlarının biriken ve bekleyen sorunlarının kökten ve kalıcı olarak çözülmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması. Kamu Personeli ve Kamuda Ücret Reformunun ilgili taraflarında katılımıyla ivedilikle yapılması. 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Yasasının sosyal bileşenlerinin de katılımıyla günün şartlarına göre ve Kamu Çalışanlarının beklentilerine göre revize edilmesi. Kamu Çalışanları ve sabit gelirlilerin Enflasyona ezdirilmemeleri ve de Gelirlerinin artırılarak korunması için, EŞEL MOBİL Sistemine geçilmesi. Kamuda çalışan hiç bir yönetici, idareci ve üst ün, altında çalışandan daha az ücret almamasının sağlanarak bozulan çalışma barışının yeniden tesis edilmesi.

KAMU ÇALIŞANLARININ DEVLETİNE VE YETKİ VERDİĞİ İKTİDARINA OLAN GÜVENİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Emeklilik yansıtma oranlarının unvanlara göre yeniden ve adil bir şekilde düzenlenmesi. Kamu Çalışanlarına da 6 ayda bir olmak kaydıyla yılda en az iki ikramiye verilmesi. Kamu Çalışanlarının da birikimleriyle katılacağı Kamu Çalışanlarına sosyal konut üretilmesi. -Kamuda daire başkanlarından aşağıdaki unvanlara verilmeyen makam tazminatının bütün müdür, müdür yardımcısı ve şube müdürlerine de verilmesi. Kamuda görev yapan bütün mühendislerin ve yöneticilerin hak ettikleri iş ve görev risk ücretinin verilmesi. Bunlar ve daha pek çok çözümlenmesini beklediğimiz taleplerimizin iyi niyet içerisinde sonuca kavuşturularak milletimizin ve Kamu Çalışanlarının devletine ve yetki verdiği iktidarına olan güveni artarak devam edecektir.

UNUTULMASIN Kİ BİRLİKTE RAHMET AYRILIKTA FELAKET VARDIR

Biz inanıyoruz ki, çözülmeyecek hiç bir talebimiz yoktur. Türkiye’nin Yeni Yüzyılında çözülemeyecek hiç bir sorunun da olmadığı inancındayız. Çünkü biz kökleri mazide sağlam olan, geleceğe de umutla bakan güçlü bir devletin mensuplarıyız. Yeter ki iyi niyetli ve samimi olalım. Yeter ki yapılacak olan çalışmalarda insanı ve insanımızı merkeze alalım. Yeter ki sevgi dilini gündemimizden hiç çıkarmayalım. Yeter ki el ele, Gönül gönüle verelim. Yeter ki meşvereti yani sorunların muhataplarıyla istişareyi merkeze alalım. Unutulmasın ki birlikte rahmet ayrılıkta felaket vardır. Millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik içinde bütün sorunların muhataplarıyla birlikte çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a beş yıllığına daha yetkiyi vermiş bulunuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.” Haber: Seçkin KIRARSLAN