Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörden gelen talepler doğrultusunda, bahşiş gelirleri ve motokurye faaliyetlerinin vergilendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler içeren bir vergi paketi hazırlıyor. Bu değişikliklerle birlikte, bu alanlarda yeni bir vergi uygulanmayacak.

Vergilendirmede Kolaylık Sağlanacak

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda, sektörden gelen vergilendirme kolaylığı talepleri dikkate alınıyor. Bahşiş gelirleri ve motokurye faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde, mevcut vergi yükümlülüklerini hafifletecek adımlar atılıyor. Bahşişlerin KDV'ye tabi tutulması nedeniyle sektörden gelen kolaylık talebi üzerine harekete geçildi.

Bahşiş Gelirlerinde Düzenleme

Bayi Tahsilat Süreçlerini Kolaylaştırmanın Yolları Bayi Tahsilat Süreçlerini Kolaylaştırmanın Yolları

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, yeme içme işletmelerinde toplanan bahşişler, işveren tarafından çalışanlara dağıtıldığında ücret olarak değerlendiriliyor ve gelir vergisine tabi tutuluyor. Kredi kartı ve diğer ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bahşişler de kartla ödeniyor ve KDV'ye tabi oluyor. Bakanlık, bu durumu çözmek amacıyla, dünya örneklerini inceleyerek yeni düzenlemeler hazırladı. Buna göre, bahşiş ödemeleri hizmet bedelinin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla, ödeme belgelerinde ayrı gösterilecek ve KDV'ye tabi tutulmayacak. Bu gelirler banka hesabında toplanarak çalışanlara dağıtılacak ve asgari ücretin brüt tutarına kadar olan kısım, sadece yüzde 10 gelir vergisi tevkifatı ile vergilendirilecek.

Motokuryeler İçin Vergi Kolaylığı

Motokurye faaliyetlerinden doğan kazançların basit usulde vergilendirilmesi öngörülüyor. Motokuryeler, hizmet sözleşmesi ile çalıştıklarında gelirleri ücret olarak vergilendirilirken, bağımsız çalıştıklarında ticari kazanç olarak değerlendiriliyor ve KDV'ye tabi tutuluyor. Ticari kazanç mükellefi olan motokuryelerin vergi yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla, defter tutma, belge düzenleme ve beyanname verme zorunlulukları kaldırılıyor. Gelirlerin belirli bir kısmı tevkifata tabi olacak ve yıllık gelirleri 3 milyon lirayı aşmayanlar için bu tevkifat nihai vergi olarak kabul edilecek. Ayrıca, motokuryelerin hizmetleri KDV'den istisna tutulacak.

Kapsama Giren Sektörler

Düzenleme, yeme içme sektöründeki işletmeleri ve müşteriye servis hizmeti sunan işletmeleri kapsıyor. Otel ve benzeri konaklama işletmelerinin yeme içme hizmeti sunan birimleri de bu düzenlemeye dahil ediliyor. Konu hakkında iş ve sosyal güvenlik mevzuatında da destekleyici düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi