Pergamon Krallığı’nın kurucusu Philetairos (İÖ. 281-261) Filyoslu’dur.

Ömer Selim Alan’a öfke bitmiyor! Ömer Selim Alan’a öfke bitmiyor!

Philetairos, (Yunanca: Φιλέταιρος, Philetairos, Latince Philetaerus ), MÖ 2. ve 3. yüzyıllarda Anadolu'da Toros Dağları'ndan Marmara Denizi'ne kadar uzanan bir alanda egemen olan Pergamon Krallığı'nın ve bu Krallığı yöneten Attalos Hanedanı'nın kurucusudur. MÖ 343-263 yılları arasında yaşamıştır.

Makedonya kökenli olan babasının adı Attalos, Paflagonya yerlisi olan annesinin adı Boa'dır.

Ekrem Murat Zaman

Zonguldak Nostalji

Editör: Murat Barutçu