Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden:

Zonguldak’ta iskele civarında inşası mukarrer ve 15672 (on beş bin altı yüz yetmiş iki) lira keşif bedelli Zonguldak Sahil Sıhhiye Merkezi binasının inşası temmuzun 10 uncu perşembe günü Zonguldak Sahil Sıhhiye Merkezinde ihalesi takarrür ettirilmek üzere 20 haziran 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile münakaşaya konulmuştur. Resim, pilân ve şartnameyi görmek isteyen taliplerin Ankara’da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Mes'ullüğüne, İstanbul’da Galata’da İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Baştabipliğine, Zonguldak’ta Zonguldak Sahil Sıhhiye Merkezi Tabipliğine müracaat etmeleri ilân olunur. RESMİ GAZETE TESİS TARİHİ 7 Teşrinievvel 1336 (1 Temmuz 1930 Salı Sayı : 1534)

Zonguldak Nostalji

Zonguldak ve 77 ilde FETÖ operasyonu! Zonguldak ve 77 ilde FETÖ operasyonu!

Zonguldak uçağında korku dolu anlar! Uçak geri döndü! Zonguldak uçağında korku dolu anlar! Uçak geri döndü!

Kömür treni, beton mikserine çarptı! Kömür treni, beton mikserine çarptı!

Ahşaptan yapılan saat kulesine Vatandaştan olumsuz not! Ahşaptan yapılan saat kulesine Vatandaştan olumsuz not!

Genç anne ‘Covid’ten kurtulamadı! Genç anne ‘Covid’ten kurtulamadı!

Çaycumalı uzman çavuş dehşet saçtı! 3 ölü! Çaycumalı uzman çavuş dehşet saçtı! 3 ölü!

Belediye başkanından ‘Skandal’ teklif! Belediye başkanından ‘Skandal’ teklif!

Uzman Çavuş katliam yaptı; Ölü sayısı 3'e yükseldi Uzman Çavuş katliam yaptı; Ölü sayısı 3'e yükseldi

'Kümeste tavuklar rahat olsun’ kavgası 'Kümeste tavuklar rahat olsun’ kavgası

Kıraç’tan Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı Kıraç’tan Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı

Selim Alan, Sakatlar Derneğini ziyaret etti Selim Alan, Sakatlar Derneğini ziyaret etti

Tanju Özcan: Ak Parti, MHP beni havada kapar Tanju Özcan: Ak Parti, MHP beni havada kapar