Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde POS cihazlarından gerçekleştirilen tahsilatın kaydedilmemesiyle ilgili denetimlerin başladığını duyurdu. Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın işletmelerin POS cihazlarıyla yaptığı tahsilatların beyan edilip edilmediğini incelediğini ve vergi kaybı ve kaçağının denetlendiğini belirtti.

Şimşek, 2021 ve 2022 analizlerine dayanarak vergi kaybı ve kaçağına işaret eden işletmelerin denetlendiğini açıkladı. Denetimler sonucunda vergi mükellefi olmayan ancak POS cihazlarından gelir elde eden 2 bin 320 kişinin toplamda 3 milyar lira kayıt dışı hasılat elde ettiğini ve vergi idaresini bilgilendirmediğini belirlediklerini söyledi. Ayrıca, mükellefiyeti olan 1342 kişinin de toplamda 2 milyar lira hasılatı beyan etmediklerini veya eksik beyan ettiklerini tespit ettiklerini aktardı.

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 3 bin 662 kişiyi tespit ettiğini ve bunların 5 milyar liralık POS hasılatını beyan etmelerinin sağlandığını belirtti. Bu süreçte vergi daireleri tarafından izaha çağrılan kişilerden 18 bin 500 vergi beyannamesi alındığını ve kayıt dışı bırakılan yaklaşık 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edildiğini açıkladı.

Şimşek, bu çalışmalar sonucunda 1,5 milyar lira vergi tahakkuk ettirildiğini ifade etti. Ayrıca, denetimlerde vergi mükellefi olmadan 1 milyon liranın üzerinde POS hasılatı elde eden 81 kişinin tespit edildiğini ve bu kişilerin çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Bakan Şimşek, benzer bir çalışmanın 2023 verileri üzerinden de yapıldığını ve elde edilen sonuçlara göre gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlı bir şekilde devam edeceklerini söyledi.

Motorine gece yarısı zam geliyor Motorine gece yarısı zam geliyor

Kaynak: Haber Merkezi