Devlet eliyle sanayileşme kültürünün en önemli parçalarından birisiydi. Ereğli Kömürleri İşletmesi'nde işçinin, memurun, mühendisin her türlü ihtiyacını ekonomalar karşılamıştır...

Yine, yeniden zam!.. Yine, yeniden zam!..

1930’lardan kalma bir Etibank- Sümerbank geleneğidir, maden işletmelerinde çalışanların yeme-içme, giyim-kuşam vb. ihtiyaçlarını karşılardı ekonomalar.

Zonguldak’taki ekonomalar da 40-50 yıl öncesine kadar hizmet veriyorlardı. Halkın büyük bir kesimi özellikle mutfak ihtiyaçları ile temizlik malzemelerini buralardan karşılıyorlardı.

Özel bir alışveriş sistemi uygulanıyordu, EKİ mensubu olduğunuzu belirten kartlar taşınırdı, havzadaki EKİ memur ve işçilerinin alışveriş etmelerinde yine kuruma özgü madeni paralar kullanılıyordu.

Kömür havzasına “Zonguldak Cumhuriyeti” denmesinin nedeni de belki de tedavüldeki bu özel paralardı. (Sermet Aksu)

WhatsApp-Image-2023-12-09-at-13.01.55