Mithat Paşa, Padişah Abdülaziz (1861-1876) döneminde savunduğu reform politikalarıyla tanınmış ve iki kez sadrazamlık yapmıştır. Valilikteki başarılarını sadrazamlığında gösterememiş, ilk sadaretinde Mısır’a dış borçlanma yetkisi veren fermanı yayınlayarak Mısır’ın İngiliz hâkimiyetine girmesine sebep olmuştur. Ayrıca açığı olan bütçeyi fazla vermiş gibi göstermesi, görevden alınmasına sebep olmuştur. 1876’da Abdülaziz’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askeri darbenin liderlerinden biri olmuş, aynı yıl padişah V. Murat’ın tahttan indirilerek II. Abdülhamit’in tahta geçirilmesi olayında da belirleyici rol oynamıştır. Abdülhamit döneminde 2. sadareti başlamıştır. Abdülhamit’in 23 Aralık 1876’da ilan ettiği Kanun-u Esasinin mimarlarından biridir.

Zonguldak’ta;

Mithatpaşa Mahallesi,

Mithatpaşa İlkokulu,

Mithatpaşa Tüneli vs. gibi isimlerle anılır.

1876 da ki Birinci Osmanlı Meclisi, Sultan ll. Abdülhamid tarafından düşürülünce, Meclis Reisi olan Mithat Paşa, Taife sürgüne gönderildi ve 10 Haziran 1883 de sürgündeyken boğularak öldürülür.

Korkutan yangın söndürüldü! Soğutma çalışmaları sürüyor! Korkutan yangın söndürüldü! Soğutma çalışmaları sürüyor!

“Mithat Paşa” aynı zamanda İttihatçıların ilk şehidi olarak anılır, Zonguldak’ta MİTHATPAŞA ismi buradan gelir…

Zonguldak Nostalji

Editör: Murat Barutçu