BEUN Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 8’incisi oldu BEUN Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 8’incisi oldu

Eğitim İş Zonguldak Şube Başkanı Kamuran Çataklı, Birleşik Kamu İş Başkanı Metin Kahveci, Eğitim İş yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Madenci Anıtı’nda basın açıklaması yaptı. Çataklı yaptığı açıklamada, “Eğitim sistemimizi yıllardır sistematik olarak gericileştiren, piyasacılaştıran, niteliksizleştiren iktidar, yakın zamanda “milli”sini yok ettiği milli eğitim sistemimizde bu kez “eğitimi” de parçalamaya başlamıştır.” dedi.
Çataklı, "Bu girişim, arka arkaya ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli müfredat taslağı ve Anayasa Mahkemesi’nden dönen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı ile gerçekleştirilmek istenmektedir. Bu taslaklar, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşma, Atatürk ve Cumhuriyeti yok sayma, öğretmenin diplomasını geçersiz kılma ve öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma gibi tehlikeli adımları temsil ediyor" dedi.
İçinde Atatürk’ün, Cumhuriyet’in ve yurttaşlığın olmadığı, bilimdışı ve çağdışı müfredatı; öğretmeni yok sayan, diplomasını geçersiz kılan meslek kanununu kabul etmediklerini söyleyen Çataklı, “Bu müfredat, bizim ve ilerici kamuoyunun itirazlarına rağmen eğitimin belkemiğine yerleştirilmiştir. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden biri olan laiklik, eğitim sistemimizin de temel taşıdır. Eğitimimiz, Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde her türlü dogmadan ve ideolojiden uzak, bilimsel gerçeklere dayalı olmalıdır. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli taslak ise laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşarak, belli bir ideolojinin dayatılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu taslak, eğitim sistemimizi geriletecek bir adımdır. Öğrencilerimizi ezberci ve dogmatik bir eğitim sistemine mahkum edecek ve onları 21. yüzyılın bilgi ve becerilerine sahip bireyler olmaktan alıkoyacaktır.
Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı ise öğretmenlik mesleğini yok sayıyor, öğretmenin diplomasını geçersiz kılıyor. Bu, adeta bir 'Öğretmene Mobbing Kanunu'dur! Öğretmenin adı var, fikri yok, değeri yok! Devlete alınacak memura, görevde kalmasına ve yükselmesine ben karar veririm diyor! Bu girişim, AKP’nin kendi memurunu seçme yöntemidir! Anayasayı yok saymadır! Kamuda personel alımında, Anayasaya aykırı köklü bir değişikliktir! Yakın zamanda tüm bakanlıklarda bu uygulamalara başlamak niyetinde oldukları nettir!
Tekrar vurguluyoruz, siyasi iktidarlar devletin sahibi değildir! Atatürk'ün kurduğu ve Cumhuriyetin temel taşı olan laik ve bilimsel eğitim sistemi, bu taslaklar ile yok edilmek isteniyor. Öğretmenlik mesleği ise itibarsızlaştırılarak, eğitimdeki nitelik düşürülmeye çalışılıyor. Sesimizi yükseltelim, bu gerici adımları durduralım! Eğitimde laiklik, bilimsellik ve öğretmenlik onuru için hep birlikte mücadeleye! Atatürk'ün izinden yürümeye, Cumhuriyet değerlerini korumaya devam edelim." Şeklinde konuştu.

Muhabir: Ersen Berk Çelik