4 genç böyle ölüme gitti! Kaza anı kamerada 4 genç böyle ölüme gitti! Kaza anı kamerada

Kırklareli merkez ilçeye bağlı Kavakdere ve Deveçatağı köylerinde bulunan 100’er dekar olmak üzere toplam 200 dekar yüzölçümüne sahip mera alanında, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve özel sektör işbirliğiyle hayvansal gübrelerin katı, katı+sıvı, sıvı formulasyonlarının, diğer kimyasal gübre ve kombinasyonlarıyla kullanımının mera alanlarında botanik kompozisyon ve toprak özellikleri üzerine etkilerinin değerlendirildiği, “Mera Alanlarında Organik (Farklı Hayvansal Gübrelerin) ve İnorganik Gübre Uygulama Projesi" uygulanmasın planlandığı bildirildi.

Tarım ve Oman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Kırklareli merkez Kavakdere köyü sınırları içerisindeki 2 bin 219 parsel nolu mera vasıflı taşınmazın 100 dekarlık kısmında kurulmuş olan deneme alanına, yaz mevsimi 2 uygulaması, 44 dekar kısmında 84,8 ton organik katı, katı+sıvı, sıvı şeklinde ve 0,04 ton 40 kilogram olacak şekilde inorganik gübre uygulaması yapıldığı belirtti.

Proje bölgesinin, Kırklareli’nin hayvancılık işletmelerinin yoğun olduğu yer olduğunu hatırlatan Aksoy, "Bu işletmeleri katı ve sıvı hayvansal çıktıları, tarım alanlarında belirli şartların yerine getirilmesi kaydıyla gübre olarak değerlendirilecektir. ’Mera alanlarında da toprak ve bitki örtüsü açısından etkileri ne olabilir?’ sorusuna cevap bulabilmek için projenin amacını oluşturmuş, bu etkilerin belirlenmesinde katı, katı+sıvı, sıvı gübrelerin mera vejetasyonu (bitki ve toprak) üzerine olan olumlu veya olumsuz etkileri, ticari gübre uygulamalarıyla karşılaştırılarak, önümüzdeki yıllarda mera ıslahı ve amenajmanı projeleri çerçevesinde kullanılabilirliğinin ölçülmesi hedeflenmektedir" dedi.