Mezar taşları bizleri geçmişimizle buluşturur, yitirdiklerimize kavuşturur. Bu mezar taşları üstüne yazılmış yazılar da her zaman ilgi çeker. Zonguldak Nostalji sayfasının Facebook’da yer alan İsmail Üstünyer’in yazısında İncivez Mezarlığı konu edilmiş. Zonguldak Merkez İncivez Mezarlığı'nda bulunan tarihi mezar taşları ilgi ve merak uyandırıyor...

Mezar taşlarındaki kitabelerin bazılarının tercümesi:

Genç iken girdim şu madene, oldum ihtiyar!

Elli beş sene (madende) eyledim sıhh-ı baliğ (sağlıklı yaşadım),

Ceher! (Gün yüzü görmeden)

(Her şeyi) irfanı madende izhar eyledim (madende öğrendim).

 Hâsıl ettim yeryüzünden hayli …..

 Oldu tevfik-ül hayr …..

MHP'liler Partide bayramlaştı MHP'liler Partide bayramlaştı

Çok zamanevvel ….. oldum kâmkâr (bahtiyâr),

Şimdi hakir (değersiz) ….. ettim (oldum)  sual-i terk ile,

Maksadım ancak cemâli (güzeli)Hazreti …..

Zât-ı kerîm olanlardan ….. (isteğim) budur:

Eylesinler ruhuma bir fatiha benden sonra.

27 Zilhicce 1325 (1909)

Diğer kitabenin tercümesi:

“İşkodra Vilayeti’ne mülhak (bağlı) Bar Kazası’nın Togamil Mahallesi’nde tevellüd (doğma) ve burada ikmâl-i hayata müstahak eden (hayatını geçiren) fukaraperver (yardımsever) ve hayır, hasenatsever (güzelliksever) madenci El-Hac (Hacı) Ahmet Ali Ağa’nın ruhuna rıza illah-i teala (Tanrı rızâsı için) el-fatiha.”

18 Kanunevvel (Aralık) 1323 (1907)

Kaynak: Haber Merkezi