Zonguldak İl Genel Meclisinin Şubat ayı birleşimi yapılan 5’nci oturum ile sona erdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında yapılan toplantıya, Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, il genel meclisi üyeleri katıldı.

Açılış ve yoklamanın ardından geçen oturuma ait karar özeti okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3’ncü maddesinde yer alan Zonguldak Kdz. Ereğli İlçesi Kireçlik Koyu Karavan Parkı Turizm Avan Projeleri hazırlanmış olup, söz konusu bölgenin, İlimiz turizminine kazandıralabilmesi için, İdaremiz 2023 yılı yatırım programına alınması ile ilgili; Eğitim Kültür ve Sosyal İşler, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Sanayi ve Ticaret, Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm ile Ar-Ge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 1 – 3 – 3 – 2 – 1 – 3 – 1 – 1 sayılı raporları görüşülerek komisyonlardan geldiği gibi kabul edildi.

Gündemin 4’ncü maddesinde yer alan Ormanlarımızda doğal kaynak olup, Orman İşletme Müdürlükleri hasılatlarından maden payına benzer yeni bir uygulamaya başlanarak, %50’si üretim yapan Orman İşletmesinin bulunduğu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine, % 50’si de İl Özel İdaresine gelir kaydedilmek üzere, Orman Üretim Devlet Hakkı olarak pay alınabilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 5 – 5 sayılı raporları görüşülerek komisyondan geldiği gibi kabul edildi.

Gündem haricinde 4 ayrı önerge verilirken kabul edilerek, görüşülmek üzere komisyonlara gönderildi. (Şaban YILMAZ)

Editör: Seçkin