İl Genel Meclisi 1 Şubat 2024 günü saat 10.30’da toplanacak.

Toplantının gündemi ise şöyle:

1-Açılış ve Yoklama.

2-İl Genel Meclisimizin 06.01.2024 günlü 5. birleşimine ait toplantı tutanak özetinin okunup oylanması.

3-Çöp Konteyneri alımı için ihtiyaç duyulan 2.704.500,00 TL ödeneğin; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Mamul Mal Alımları harcama kaleminden tenzil edilerek, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Çöp Konteyneri Alımı harcama kalemine aktarılması hususunun görüşülmesi.

4-Bilgi İşlem Müdürlüğünün Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri harcama kaleminde bulunan 600.000,00 TL ödeneğin tenzil edilerek, Plan ve Proje Müdürlüğünün Hizmet Alımları harcama kalemine aktarılması hususunun görüşülmesi.

5-Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesi.

Kozlu’da maden şehitlerini anıldı Kozlu’da maden şehitlerini anıldı

6-Kapanış. (Haber merkezi)

Editör: Murat Barutçu