T.C.

ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

ZONGULDAK MİTHATPAŞA MAHALLESİ DÖRTYOL SOKAK NO:5 94 ADA 6 PARSEL DE BULUNAN BİNAMIZIN YIKIM ÖNCESİ SÖKÜLEBİLECEK VE YIKIM ENKAZINDAN ÇIKABİLECEK HURDA MALZEMELER KARŞILIĞINDA YIKIM İŞİ ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile yapılacaktır.

1- İdarenin Adresi:

2- Yayla Mahallesi 21 Haziran Kurtuluş Alanı No:4 67100 Merkez / Zonguldak

2-  İhale Konusu İşin

a)      Niteliği türü ve miktarı: Bina yıkım işi ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

b)  Yapılacağı yer: Zonguldak Merkez

c)  İşin süresi: İşyeri teslim tarihinden itibaren (30 ) Otuz gündür.

3- İhalenin

a)   Yapılacağı yer:Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati : 27.06.2024  saat: 10:30

4-  İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

·         İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli, Tüzel kişi ise)

·         Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noter Onaylı imza sirküsü (Tüzel kişi ise)

·         Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi ise)

·         Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi (Gerçek kişi ise)

·         Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel kişi ise)

·         Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)

·         Araç Taahhütnamesi : (Ekskavatör, loder, v.b.gibi makineler ile kırıcılı veya kırıcısız kazının yapılması, taşıtlara yüklenip döküm mahalline kadar taşınması, boşaltılması esnasında yıkım sırasında idare herhangi bir araç, gereç ve yardım desteği sağlamayacaktır.)

·         Yasaklılık Taahhütnamesi

·         Yıkım müteahhitliği yetki belgesi (Y1, Y2 veya Y3 belgesi)

İş bu ihalenin muhammen bedeli10.505,76-₺ + KDV (onbinbeşyüzbeşTürkLirasıyetmişaltı Kuruş)olacaktır, İş deneyim belgesi muhammen bedelden aşağı olmayacaktır. Bu işin geçici teminat bedeli idareye kapalı zarfta verilecek ilk teklifin %3’ün den az olmayacaktır.

İhale dokümanı Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00-₺ karşılığı aynı adresten satın alınabilir.Şartname bedeli;T.C.Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tahsilat Hesabı IBAN - TR95 0001 0015 7988 2509 4050 16) yatırılacaktır.

İhaleye iştirak edecekler geçici teminatlarını hangi işe ait olduğunu açıkça belirterek İdaremizin T.C. Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ziraat Bankası nezdindekiIBAN: TR58 0001 0015 7988 2509 4050 03nolu hesabına yatırabilir veya teminat mektubu verebilir.

#ilangovtr Basın No ILN02046263