Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 oyla kabul edilerek yasalaştı.  Böylece milyonlarca vatandaşın beklediği EYT, prim gün sayısını ve çalışma sürelerini dolduranlar yaşa takılmadan emekli olacakları kapsayan yasa teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Editör: Murat Barutçu