Hakem Halil Umut Meler’e saldıranlar adliyede! Hakem Halil Umut Meler’e saldıranlar adliyede!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, KOSGEB ile işbirliği içinde KUZKA ve BAKKA tarafından geliştirilen TR81-82 Batı Karadeniz Bölge Kalkınma Programı (BAKAP) kapsamında hazırlanan “BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programı” 25 Ocak 2023 Çarşamba günü itibarıyla ilan edilmiştir.

TR81 Bölgesi (Zonguldak, Karabük, Bartın) İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan programın bütçesi 20.000.000 TL’dir.

BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programının Öncelikleri:

Öncelik 1: Bölgede öne çıkan sektörlerde yer alan işletmelerin yenilikçilik, yeşil dönüşüm, yalın üretim, uluslararasılaşma, ithal ikame ürün üretimi ve genç istihdamı odağında desteklenmesi,

Zonguldak: 10: Gıda Ürünlerinin İmalatı, 13: Tekstil Ürünlerinin İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 22: Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı, 24: Ana Metal Sanayi, 25: Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı 28: Makine ve Ekipman İmalatı, 31: Mobilya İmalatı, 38: Atık Maddelerin Değerlendirilmesi,

Karabük: 10: Gıda Ürünleri İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 24: Ana Metal Sanayi,

Bartın: 10: Gıda Ürünlerinin İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 15:Deri ve İlgili Ürün İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 30: Diğer Ulaşım Araçları İmalatı, 31: Mobilya İmalatı,