Eğitim Sen Devrek Temsilciliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla duyurduğu yeni müfredatı, Cumhuriyet Alanı'nda düzenledikleri bir protesto ile eleştirdi. Temsilcilik adına konuşan Aslıhan Hancı, yeni müfredatın laiklik ve bilim karşıtı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"26 Nisan 2024 tarihinde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ismiyle kamuoyuna açıklanan, ancak içeriği yüz yıl öncesinin dahi gerisinde olan müfredat, 27 Mayıs 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından imzalandı. Bakanlık, kamuoyuna açıkladığı müfredatla ilgili bir hafta süre vererek öneri, görüş ve eleştiriye açıldığını belirtmişti. Daha sonra bu süre eleştiriler sonucu 10 güne çıkarıldı, ancak hazırlık süresinin 10 yıl olduğu söylenen müfredat için bu sürenin yetersiz olduğu açıktır.

1000 kişiyle hazırlandığı ve onlarca çalıştay yapıldığı ifade edilen müfredatın hazırlanma süreci şeffaf değildir. Gelen 67 bin 284 öneri ve görüşün nasıl değerlendirildiği, bu süreçte hangi kriterlerin göz önüne alındığına dair sorular yanıtsız kalmıştır. Görüldüğü üzere, bu süreç tamamen formalite icabı yürütülmüştür.

Müfredat değişikliklerinin bilim insanları, eğitim uzmanları ve sendikalarla birlikte tartışılması ve ciddiyetle ele alınması gerekirken, bu adımların hiçbirine uyulmamıştır. Müfredatın pilot uygulamaya gerek kalmadan hemen önümüzdeki eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanacağı açıklanmıştır. Bu hızlı ve şeffaf olmayan süreç, müfredatın bilime, laik eğitime ve Cumhuriyetin aydınlanmacı değerlerine zarar verdiğini göstermektedir.

Bu müfredatı şu nedenlerle reddediyoruz:

- Bilime ve bilimsel gerçeklere savaş açtığı için,
- Laik eğitim ve laik yaşamı hedef aldığı için,
- Cumhuriyetin aydınlanmacı değerlerini ortadan kaldırdığı için,
- Cinsiyetçi olup, toplumsal cinsiyet eşitliğine yer vermediği için,
- Toplumsal ve kültürel çeşitliliği yok saydığı için,
- Eğitimi piyasaya açmak ve kamusal eğitimi ortadan kaldırmaya yönelik hazırlandığı için,
- Öğrencileri belirsizliğe, umutsuzluğa ve geleceksizliğe sürüklediği için,
- Sınav odaklı eğitim sistemine devam ederek, öğrenci yeteneklerini beceriler üzerinden değil değerler üzerinden değerlendirdiği için,
- Eğitimi bir bütün olarak dincileştirme ve bütün okulları imam hatip müfredatları ile eşleştirmek için,
- Ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı olduğu için.

Devrek’te esnaf da vatandaş da dertli!... Devrek’te esnaf da vatandaş da dertli!...

Eğitim müfredatı, öğrencilerin yaşamı bir bütün olarak kavramalarını hedeflemeli ve çocukların çok yönlü gelişimlerine hizmet etmelidir. Eğitim Sen olarak, laiklik ve bilim karşıtı bu müfredatı reddediyoruz ve tüm eğitim ve bilim emekçilerini, öğrenci ve velilerimizi bu müfredata karşı birlikte mücadeleye davet ediyoruz."

Muhabir: Sermet Aksu