Avukatlık içerisinde ceza avukatı çeşitlerinden biri olup, ülkemizde çok fazla sayıda bu alanla ilgilenen avukat vardır. Ceza avukatları birçok konu ile ilgilenmektedirler. Bu konular arasında fuhuş dolandırıcılık işini kötüye kullanma gibi örnekler verilmektedir. Ülkemiz de bu konular ile ilgili birçok sayıda dava olmakla beraber ceza avukatları bu konular ilgili davalara girmektedirler. 

 Ceza Hukuku Kapsamı ve Özellikleri

 Toplumsal huzuru ve barışı düzene sokmak için ceza hukuku çok önemli bir yere sahiptir. Ceza hukukunu değerlendirirken maddi ve manevi unsurları ele alarak incelenmektedir. Toplumsal düzenin sağlanması ve devamlılığı için ceza hukuku konuları çok büyük önem göstermektedir. Böylece toplum içerisinde ki kargaşa en aza indirgenmiş olacaktır.

 Hukuk Büroları Ceza Hukuku

 Ceza kanunları kapsamında müvekkilini en iyi şekilde savunan ve dava sonrasında olumlu sonuçlar ile netleştiren hukuk büroları önem arz etmektedir. Genç hukuk ofisi de ceza kanunu kapsamında işlemlerini gerçekleştirmektedir.

 Herhangi bir müvekkile karşı olumsuz sonuçlanan davalarda itirazda bulunarak aleyhine sonlandırılması kanun kapsamında sağlanmaktadır. Hatta sonrasında temyiz mahkemelerine taşınabilmektedir. Aslında ceza hukuku caydırıcı özelliğe de sahiptir.

Avukat Enes Sencer : Hukuk Mesleklerine girişte yeni dönem başladı Avukat Enes Sencer : Hukuk Mesleklerine girişte yeni dönem başladı

 Ceza Avukatı Ve Hangi Alanları Kapsar

 Ceza avukatları hukuk fakültesi mezunu olup çok sayıda davaya bakma hakkına sahiptirler. Ülkemiz de en çok işlem gören birimler arasında görülmektedir. Toplumu birebir ilgilendiren bir olay olduğu için düzeni kurmak sağlamak ve caydırıcı olma özelliğinden kaynaklı büyük bir önem göstermektedir.

 Ceza kanunu uygulamasında asla dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve milliyet gibi unsurlar etkili olmamaktadır. Aynı zaman da sosyal ve ekonomik ayrımda yapılmamaktadır. Herkese eşit düzeyde kanun maddeleri uygulanmaktadır.

 Ceza Hukuku ilgilendiği konular arasında Anayasa ihlal, zimmet suçu, silahlı örgüt, rüşvet ve zimmet suçu, silahlı isyan gibi konuları da incelemektedir. Ceza davaları ağır davalar olduğu için konu ile ilgili uzmanlık olması gerekmektedir.

 Bu sebeptendir ki alanında uzman olan ve oluşacak sürecin takibini doğru ve eksiksiz yapacak avukatlar ile çalışmak doğru olacaktır. Her bir ayrı alanında uzmanlaşmış olan hukuk bürolarında ki avukatları, süreci takip etmeleri daha kolay olacaktır. Yaptırımları oldukça ağır olan suçları incelediğinden dolaylı kesinlikle eksiksiz verilerin avukatın elinde olması gerekmektedir.

 Ülkemiz de çok sayıda davalara bakan hukuk büroları olmakla beraber, baroya kayıtlı avukatlar ile beraber yol çizmek, ilgili maddeler gereğince yeterli olacaktır.

 Ceza Avukatı Ücretlendirme Tarifesi

 Ceza avukatları tarifesi Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenip, asgari ücretle bağlantılı olup, düzenlemesi yapılmaktadır. Yalnız barolar birliği tarafından düzenlenen asgari ücret uygulaması üzerinde de kararlar alınmaktadır.

 Bu sebepten vekillik ücretleri yani danışmanlık hizmetleri değişkenlik göstermektedir. Belirlenen tarifenin altında bir fiyat tarifesi uygulanmamaktadır.

 Genç hukuk bürosunun sitesi incelendiğinde, birçok sayıda hizmet verdiği görülmektedir. Ceza hukuku konuları en çok talep gören davalar arasında görülmektedir.

Editör: Muhammet