Genel-İş Sendikası Zonguldak Şubesi ile Çatalağzı Belediyesi arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı.

Taraflar, Sendikanın teklif taslağı ve Belediyenin Mali durumu üzerinde durum değerlendirmesi yaparak Belediyenin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak, insana saygı, emeğe saygı gözetilerek belediyenin imkanları dahilinde en iyi şekilde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmalar neticesinde;1 Yılı kapsayan sözleşme kapsamındaki işçilere %80 ücret zammı yapılmış olup İşçilere her yıl 3 yevmiye tutarında yakacak yardımı verilir. "Birleştirilmiş Sosyal Yardım" adı altında işverence her ay Net 600,00 TL. Ödeme yapılır. İlköğretimde okuyan her çocuk için 650,00 TL.

Lise ve dengi okullarda okuyan her çocuk için 900.00 TL. Yükseköğrenim gören her çocuk için 1.300.00 TL. Öğrenim yardımı yapılır şekliyle imzalandı.

Genel İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Enis Dizdaroğlu yaptığı açıklamada, “Tüm personeliyle birlikte uyum içinde özveriyle çalışarak, daha güzel daha yaşana bilir ve modern bir Çatalağzı için hizmet veren Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün’e geçirdiğimiz toplu sözleşme sürecinde işçinin özlük haklarının korunmasında gösterdiği hassasiyete ve emeğe duyduğu saygıdan dolayı teşekkür ederim. Toplu  İş Sözleşmemizin   sendikamız   üyesi   işçi  arkadaşlara hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün de imzalanan sözleşmenin işçilere hayırlı olmasını diledi. (Haber Merkezi)