"Kara gece" "Kara gece"

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nde FSC  (Forest Stewardship Council-Orman Yönetim Konseyi) kapsamında Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde ara denetim başladı.

Yenice İşletme Müdürlüğümüzde gerçekleşen  açılış toplantısında FSC konusunda yapılan çalışmalar  konusunda bilgi veren  Orman Bölge Müdürü Faruk  Bayraktaroğlu "Bölge Müdürlüğümüzde  21.03.2013 tarihinden itibaren kesintisiz olarak 10 yıldır devam eden FSC (Orman Yönetim Konseyi) sertifikasyon sürecinde ne aşamada olduğumuzu, yapılan işlerde, prensip, kriter ve göstergelerde ne kadar ilerlemenin kaydedildiği ortaya koymak için bir araya geldik. 2023 yılı itibariyle Ulus ve Devrek İşletme Müdürlüklerimizi de bu sürece dahil ettik” dedi.

Bayraktaroğlu, “Orman Teşkilatı olarak 184 yıldır uyguladığımız ormanların yönetimi ile çevreyi, biyolojik ve ekolojik  dengeyi kontrol edip ormanları koruduğumuz gibi aynı zamanda ormanlarda hayatlarını sürdüren orman köylülerimizin Anayasamızın 170 ve 171 kanunlarından doğan haklarını  da koruma altına almak ve saygı duyulmasını sağlamaktayız. Ayrıca yaban hayatın korunması, bitki çeşitliliğinin kontrol altına alınması gibi daha birçok konuda orman teşkilatımızın görevlendirilmiştir” diyerek şunları söyledi:

“Vizyonunu ormanlarla alakalı karar veren işletme ve tüketicilere yön vermek olarak belirleyen orman teşkilatımız FSC gibi sivil toplum kuruluşlarının sayesinde yöresel ve bölgesel düzeyde orman ürünlerinin doğru kullanılması, gerekli standartların belirlenerek yönetilmesi ve kurumumuzun bunlara uygunluğunun bağımsız olarak denetlenmesi ile İşletme Müdürlüklerimizin standartlara uygun çalışmalarını denetlenmesiyle uyguladığımız orman yönetim sisteminin olumlu avantajlarını ortaya koymaktayız.

Amacımız orman ürünlerinin elde edilmesinde ekolojik denge, biyolojik çeşitlilik ve orman verimliliğine zarar verilmemesidir. Ormanlara yapılan müdahalelerin eko sistemi ve toplum düzenini bozmaması, orman ürünlerinin sürdürülebilirliği ve daha fazla fayda sağlanması için orman köylümüzün sisteme katılmasının sağlanmasıdır. Eğer markanız varsa dünyanın değişik yerlerinde satın alma konusunda daha yüksek değerde ürünlerimizi pazarlayabiliyoruz"

Denetim açılış toplantısına Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü, Yenice Orman İşletme Müdürü ve Yardımcıları ile İşletme Şefleri denetim heyeti katıldı.

FSC  Denetçileri  Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu (Baş Denetçi-Teknik Uzman)- Barbaros Arısüt ( SGS Baş Denetçi -Teknik Uzman) ından oluşan heyet vasıtasıyla bir hafta süreyle büro ve arazide yapılacak olan denetimde iş güvenliği ve sağlığı, çevre ve çevre sağlığı ile izleme programları gözden geçirilecek. (Haber Merkezi)