TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ KIRILGANLIKLA İLGİLİ FAY HATLARI


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 08 Ocak 2020, 11:37

Bir önceki yıldan yeni yıla devreden habisleşmiş durumdaki konkordato ve iflas haberlerine bir göz attığımızda;her konkor datonun onlarca tedarikçiyi zor duruma düşürdüğünü, iflasların ise istihdam kaybı ve batık kredilerde artışa yol açtığını görüyo    ruz.Mamafih çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, Yeni  yılın ilk iş gününde de konkordato ve iflaslar devam ediyor.Bo   ra Jet’in iflas ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi gazete    de çok sayıda şirketin de iflas ve konkordato ilanına yer verilir ken; altı şirket konkordato, altı şirket ise iflas ilan etti. Bursa’da MET İnşaat, konkordato ilan etti. Şirkete Asliye Hukuk Mahke mesince konkordato komiseri atandı. Sakarya’da ise Petekli İn şaat konkor dato ilan etti.Bursa’da konkordato ilan eden şirket lerden bir diğe ri ise Oktaylar Çelik. Asliye Ticaret Mahkeme    si, şirkete konkor dato komiseri atadı.Hatay’da Erkon Petrol konkordato ilan etti. İzmir’de konkordato ilan eden şirket ise Şamil Çeyiz oldu. Şirket lere konkordato komiserleri atandı. İstanbul’da ise Lanova Ev Ge reçleri A.Ş., konkordato ilanı ka  rarı aldı.Bu arada iktisadi kırıl ganlık, denizcilik sektörünü de etkiledi. Bir çok denizcilik şirketi iflas ve konkordato ilan etti. 2019’un son iflas haberi de denizcilik devinden geldi.Verdiği liman hizmetlerinin yanı sıra antrepo işletmeciliği yapan Deniz ciler Birliği AŞ’nin iflası istendi.Dava,alacaklı şirket konumun daki Pırıl İnşaat AŞ tarafından açıldı. Diken’in haberine göre Denizciler Birliği Deniz Nakliyatı Ve Tic. AŞ, uzun yıllar kamuya ait denizcilik şirketinde çalışan üst düzey yöneticiler tarafından 16 yıl önce kurulmuştu.

                                *       *         *

Hal böyle iken,Türkiye’nin ve dünyanın en büyük perde ve güpür üreticilerinden Brillant için vade konkordatosu talep edildi. Mah keme, yurtiçi ve yurtdışında binlerce satış noktasında ürünleri sa tılan markayı 3 aylık süre ile korumaya aldı. Ünlü tekstil markası Brillant’ın bağlı bulunduğu Baydemirler Tekstil San. ve Tic. AŞ ve Eymes Tekstil San. Tic. AŞ için geçen hafta açılan davada, na kit sıkışıklığı nedeni ile ödemelerin zamanında yapılamadığına işaret edildi. Dava dilekçesinde, ekonomide yaşanan darboğazın, şirketlerin de mali dengesini olumsuz etkilediği kaydediliyor. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Baydemirler Tekstil’in 330 milyon, Eymes Tekstil’in ise 277 milyon TL borcu bulunu yor. Baydemirler Tekstil’de 760, Eymes’de ise 394 kişi çalışıyor.          Lüks parakende sektöründen Park Mağazacılık ve Pazarlamacılık A.Ş. konkordato istedi. Marka Park ve Deriden markasının sahi bi olan Gürkal Celal Özer’in şirketi tekrar düzlüğe çıkarabilmek için yoğun çaba sarf ettiği konuşuluyor. 2005’te kurulan Marka Park, 15 şehirde, 30 mağazayla hizmet veriyor.Konkordato ve iflaslardaki artışlar nden bir türlü bitmiyor? Sorusuna yanıt ise; En son olarak da özel sektör inatla özkaynak artırmayı, ortak bulmayı, karsız iştirakları tasfiye etmeyi ve verimlilik yatırımları yapmayı reddediyor. Bir başka deyişle, ekonomik yapı yeni çağa ayak uydurmakta zorlanıyor.

                                *       *         *

Diğer taraftan da Kurumsal kredi faizlerinde sert düşüş ve Türki ye Bankalar Birliği açıklamasına göre Kasım’dan bu yana büyük fedakarlıklarla Tlcinsinden 5.1 milyar kredinin yeniden yapılandı rılmasına karşın, iflas ve konkordatolar özel sektörün bir numara lı sorunu olmayı sürdürüyor.Hafta içinde ayrıca 5 şirket daha iflas etti. İşte şirketler dünyasına veda edenler:

-Ankara Çankaya’da faaliyet gösteren Zafer İnşaat hakkında Anka ra 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce iflas kararı verildi.

-İstanbul Şişli’deki Martin Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. hakkında da İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas ilanı yapıldı.

-Ankara Çankaya’dan iki danışmanlık firması da iflas edenler ara sında…

-Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi ‘nce iflasına karar verilen şirketler, Entegre Enformasyon Sistemleri Eğitim Danışmanlık A.Ş. ve Vadora Yazılım Bilişim Eğitim Danışmanlık A.Ş. olarak kayıtlara geçti.

-İstanbul Bakırköy’de ticaret yapan Beta İç ve Dış Pazarlama şirketi de Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce iflası açık lanan firmalar arasında yer alıyor. Türkiye’nin yadigarı dev ayak kabı firması 50 mağazasını kapattı.

                                *       *         *

Sonuç olarak,mevcut piyasa sisteminde yer alan ve konkordato      ilanı ile iflaslarını veren firmalara baktığımızda asıl problem; faizler düşük, kredi de olmasına rağmen gerekli ekonomik faali     yette bulunamayan firmalar yeterli tahsilat yapamadıklarından   finansman açıdan zayıf olan bu firmalar bir zaman sonra serma    yelerini de yitirmek durumunda kalıyorlar.diğer bir sıkıntı ise;    iş dünyası oldukça uzun bir süre %5lik büyüme hedefine göre kapasitelerini oluşturup eleman istihdam ederken,resesyon(dur     gunluk) saikinin devrede olması sebebiyle hayal kırıklığı yaşa   dılar.Büyümenin yavaşlamaya başlamasından itibarten bir de ki       şi başı milli gelir 2011’de $11 binden 2019’da $9 bin civarına gerileyince, toplumun satın alma gücü geriledi. İhtiyari ve lüks ürün ve hizmet satanlar ağır darbe yedi.Bu yıl için de öngörülen %3lük büyüme hedefi durumlarını düzeltmede yeterli değil.Ay    rıca özel sektör inatla özkaynak artırmayı, ortak bulmayı, karsız iştirakları tasfiye etmeyi ve verimlilik yatırımları yapmayı red  dediyor.Bir başka deyişle, ekonomik yapı yeni çağa ayak uydu   ramıyor.Bu sürdürülemez durumun önlenebilmesi için Devlet     tarafından yapılacak profesyonel desteklerle benzer şirketlerin           birleşme hareketi ile bütünleştirilerek ekonomiye kazandırılma     sı gerekiyor.Aksi takdirde domino taşı etkisiyle de bu kırılganlı   ğın geniş yelpazede küçük işletmelere yayılması kaçınılmaz ha     le geldiği gibi işszilik rakamlarının artmaya devam etmesi söz   konusu olabilir.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.