TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ŞUBAT/2020 AYI ENFLASYON ORANI YİNE ARTIŞTA


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 05 Mart 2020, 11:23

Son gelişmelere bakıldığında üretici sektörler bazın     daki maliyet artışları neticesi bunun tüketici kesimi   ne yansıması ile Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıl lık %12,37, aylık %0,35 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortala malara göre %13,94 artış gerçekleşti.

                     *       *       *

Bu kapsamda yıllık en düşük artış %2,27 ile haberleş me grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,98 ile giyim ve ayakkabı, %6,01 ile eğlence ve kültür ve %7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, %16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.

                         *      *       *

Yıllık en düşük artış %2,27 ile haberleşme grubun da gerçekleşirken; bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar ise sırasıyla,%5,98 ile giyim ve ayakkabı,%6,01 ile eğlence ve kültür yanın

da %7,36 ile ev eşyası oldu.Buna karşı lık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana grup lar ise sırasıyla, %40,15 ile alkol lü içecekler ve tütün, %16,44 ile çeşitli mal ve hiz metler ve %15,31 ile ko nutta gerçekleşirken, aylık en yüksek azalış%4,83 ile giyim ve ayakkabı gru bunda oldu. Ana harcama grup ları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,38 ile ulaş tırma ve %0,22 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yı lı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sıra sıyla, %2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,03 ile sağlık ve %0,86 ile eğitim oldu.

                   *       *       *

Sonuç olarak, Şubat 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 146 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında deği şim olmadı. 248 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Şu bat ayında bir önceki aya göre değişim olmazken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,10 ve on iki aylık ortalama lara göre %13,08 artış gerçekleşti.Diğer taraftan da Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %9,26, aylık %0,48 artarken; Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,18 artış gösterdi.Sanayinin dört sektörünün yıllık deği şimleri; madencilik ve taşocakçılığında %12,26, ima latta %8,52, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %19,24, su temininde %5,27 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %0,66 oranında artış kaydetti. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %1,44, imalatta %0,66 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,38, su temininde %0,07 azalış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,29, dayanıklı tüketim malında %1,30, dayanıksız tüketim malında %0,94 artış, enerjide ise %4,17 azalış, sermaye malında ise %0,93 artış olarak gerçekleşti.Şubat/2020 Ayı çekirdek enflasyon da çift   rakama doğru giderken % 9,88 de takıldı kaldı.

KAYNAK:Şubat/2020 Ayı Tüketici ve üretici enflas   yon oranları

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.