TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MART/2020 AYI  TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 25 Mart 2020, 10:28

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçek leşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,98 ile giyim ve ayakkabı, %6,01 ile eğlence ve kültür ve %7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,15 ile alkollü içecekler ve tütün,%16,44 ile çeşit li mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu. Ana har cama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,38 ile ulaştırma ve %0,22 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana har cama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%2,33 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde, %2,03 ile sağlık ve %0,86 ile eğitim oldu. Şubat 2020' de, endekste kapsanan 418 maddeden, 146 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 248 maddenin orta lama fiyatında ise artış gerçekleşti.

                           *       *       *

Bu arada İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içki ler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre değişim olmazken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,10 ve on iki aylık ortalama lara göre %13,08 artış gerçekleşti.TÜİK’in Mart/2020 ayı         Tüketici Güveni verileri değerlendirildiğinde mevcut    duruma göre tüketici güvenindeki eğrinin daha ziyade yatay seyretmesi sebebiyle kayda değer bir yükselme görülmediği gibi toparlanabilmek için de daha fazla     uzun zaman ihtiyaç bulunduğuna işaret ediyor.Nite    kim Türkiye’nin son duruma göre CDS Risk Priminin      Türkiye CDS 5 Yıllık USD (TRGV5YUSAC=R)

510,03 -65,72-11,41% olduğu izleniyor.Bu gösterge   incelendiğinde ise tüketici güven endeksinin anlamı    açıkça ortaya çıkıyor.Kaldı ki küresel resesyon (dur   gunluk) konusundaki beklentilerin koronovirüsü ile tetiklendiği bir ortamda tüm gelişmeler global durgun   luğun zaman içinde ağırlaşacağını da gösteriyor.

                           *       *       *

Halbuki daha önceki ay olan Şubat/2020 ayı dikkate   

alındığında; 2020 Yılı CDS Grafiği 29 Ocak’taki gös  

tergede 234,75 iken;19 Mart 2020 tarihi itibarıyla da

586,08 olarak kayda geçmiştir. Kredi Temerrüt Takası

(CDS) değeri hesaplanırken Ülkenin GSYH büyüme

oranı, cari denge/GSYH, ihracat/GSYH, ithalat/GSYH,

ihracat büyüme hızı, faiz oranları, risksiz faiz oranı,

borç/GSYH, borç/ihracat, rezervler/borç, rezervler/itha

lat, rezervler/GSYH, reel döviz kuru, dış borç, hükümet

gelirleri, hane halkı borcu, GSYH, kişi başı risk iştahı,

enflasyon oranı, işsizlik oranı, siyasi istikrar, temerrüt

geçmişi, hisse senedi piyasasındaki dalgalanma gibi çok

karmaşık veriler ve değişkenler baz alındığı kriterine gö  

re ekonominin gidişatı bakımından önemli bir göstrege    

olduğu da çok açıktır.

                           *       *       *

Sonuç olarak, pandemik koronovirüsü salgınının da eşleş  

tiği kırılganlık ortamı konusunda Ekonomik Kalkınma ve

 İşbirliği Örgütü (OECD) dünyanın koronavirüs salgınını

ekonomik olarak atlatmasının yıllar süreceği uyarısında

bulunurken; OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, korona          vi

rüs salgınının yarattığı ekonomik şokun şimdiden 2008’de

yaşanan finansal krizden daha büyük bir hale geldiğini be

lirterek dünyanın en büyük ekonomilerinin önümüzdeki  

aylarda resesyona girebileceğini söylemesi de durumun cid       

diyetini gösteriyor. BBC’ye yaptığı açıklamada Gurria,ülke

lerin hızla toparlanacağına inanmanın bir hayal olduğunu,

koronavirüs salgınının küresel büyüme hızını yarı yarıya

azaltıp yüzde 1,5’e düşürebileceğini,hatta bu tahminlerin

bile“fazla iyimser” göründüğünü belirtmesi de gelecekteki

muhtemel durumları desteklediği izleniyor.

KAYNAK:Mart/2020 Ayı Tüketici Güven Endeksi(TÜİK)

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.