TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GELECEKLE İLGİLİ ENFLASYON ÖNGÖRÜLERİ


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 27 Şubat 2020, 10:48

Bilindiği gibi Şubat/2020 Ayı enflasyon oranı önü müzdeki haftanın 3’cü günü TÜİK tarafından açıklana cak.Bu yönde TCMB Başkanı Murat Uysal’ın Bursa Ticaret ve Sanayi Odasını ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmeye göre;” Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde eş anlı olarak 2019 yılının son çeyreğinde de devam etti. ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşması, Brexit sürecine ilişkin belirsizliklerin azalması ve diğer taraftan küresel para politikalarının 2019 yılının ikinci yarısından itibaren sergilediği destekleyici duruş, küresel büyüme görünümünü bir miktar olumlu etkileyen gelişmeler olarak öne çıkıyor.” Açıklaması  yanı sıra”Nitekim, Ocak ayında Avrupa Birliği bölgesinde iktisadi faaliyet bir miktar iyileşirken, bu durum dış talep ve ihracatımıza da olumlu yansıdı. Bununla birlikte, ABD ile Çin arasındaki anlaşmaya karşın belirsizliklerin hâlâ yüksek seyretmesi, devam eden jeopolitik riskler ve son dönemde ortaya çıkan salgın hastalık küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır.”değerlendirmesinin kayda     geçtiği izlendi.

                             *       *        *

TCMB Başkanı’nın açıklamasının detayında;” Küre sel iktisadi faaliyetin zayıf seyri emtia fiyatları ve enflasyon üzerinde belirleyici oluyor. Enflasyon oranlarının, son çeyrekte bazı ülkelerde gıda fiyatları kaynaklı olarak bir miktar yükselmesine karşın, 2020 yılında yatay bir görünüm sergilemeye devam etmesi bekleniyor. Bu görünüm, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirirken, gelişmekte olan ülkelerde de destekleyici para politikalarına olanak sağlamaktadır. Son dönemde küresel büyümeye ilişkin artan belirsizlikler nedeniyle, portföy akımları ve risk iştahı dalgalı bir seyir izliyor. Tüm bu küresel gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkileri yakından takip ediyoruz.” değerlendirmesine bakılırsa;küresel anlamdaki devam   eden belirsizliğin Çin’de ortaya çıkan korona virüsü    sebebiyle bir taraftan global ekonomileri olumsuz şekilde etkilerken,diğer taraftan da jeopolitik belirsilik   lerin büyüme bandındaki riskleri canlı tutması sebebiyle 2020 yılı için muhtemel bir zayıf büyüme rakamına işaret ediyor.

                             *       *        *

Sonuç olarak,Merkez Bankası Başkanı tarafından her ne kadar 2020 yılı içinde enflasyon oranının yatay seyredebileceği öngörülüyorsa da,toplumsal taleple    arz arasındaki denge durumuna baktığımızda bu kap samdaki talep daralmasının çeşitli nedenlerle ki daha ziyade çift rakamlı süregelen enflasyon oranının yukarı yönlü hareketine karşı hassasiyet gösterirken; dışsal          anlamdaki hem jeopolitik hem de resesyon cena hındaki risklerin bir araya gelerek fiyatlardaki söz konusu artışı geniş yelpazede yaymak suretiyle genel    leştirdiğini görmekteyiz.Bu yönde özellikle piyasalar daki reel enflasyonun risk iştihasının dalgalı seyir izlemesi ile de daha da belirsizleşmesi gerçekte gelecekteki enflasyon oranına dair öngörüleri biraz daha zorlaştırdığı izleniyor.TCMB Başkanı’nın bu meyanda; Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e geriledik ten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kaza nacağını tahmin ediyoruz. Ana eğilime yönelik takip ettiğimiz çok sayıda gösterge, enflasyon da hedeflenen düşüş patikası ile uyumlu bir seyre işaret ediyor.” Açıklaması ile ”enflasyonun bir süre için mevcut sevi yelerde yatay seyrettikten sonra yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyece ğini öngörüyoruz.” Değerlendirmesi için ise henüz vakit biraz erken. Çün kü gıda fiyatlarındaki göreceli artışlarla halen devam ettiği bir ortamda B ve C (çekir dek) göstergelerinin yıllık enflasyonu görece yatay seyrederken, eğilimi bir miktar yükseltmesi,ne var ki önümüzdeki aylar için de fiyat artışlarının devam edeceğine işaret ediyor.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.