TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON ORANI KASIM/2019 AYINDA YİNE HAREKETLENDİ


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 05 Aralık 2019, 11:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından muntazaman yayım lanan verilerden Kasım/2019 Ayı itibarıyla TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yı lın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre de %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleş ti. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Kasım ayında endeks te yer alan gruplardan, ev eşyasında %0,59, haberleşmede %0,39, konutta %0,36 ve ulaştırmada %0,33 artış olurken; Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Kasım ayında endekste düşüş göste ren bir diğer grup ise %0,15 ile lokanta ve oteller şeklinde kayda    geçti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim %14,35, çeşitli mal ve hizmetler %14,03, sağlık %13,85 ve lokanta ve otel ler %13,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları  şeklinde açıklanırken; İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre de %10,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,13 artış meydana gelirken; Kasım 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatla rında değişim olmazken, 296 maddenin ortalama fiyatlarında ar tış, 89 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, Kasım 2019
[2003=100]

                                  *       *        *

Bu kapsamdaki Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı

Kasım ayında bir önceki aya göre %0,08 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,63, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,68 artış gösterdi.

Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Kasım 2019
[2003=100]

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; maden cilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,08, imalat sanayi sektöründe %0,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe %0,53 düşüş,

su temini sektöründe %0,19 artış olurken; Bir önceki aya göre en

fazla düşüş; %4,85 ile ham petrol ve doğal gaz, %1,80 ile ana me taller, %1,39 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler olarak gerçekleş ti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları %3,48, gıda ürünleri %1,48, içecekler %1,31 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler şeklinde tanımlanırken, Ana sanayi grupları sınıflama sına göre 2019 yılı Kasım ayında aylık en fazla düşüş %0,60 ile ara malında gerçekleşti.

                                  *       *        *

Sonuç olarak,diğer bir enflasyon verisi olan çekirdek enflasyon ora nı ise Kasım/2019 ayında yıllık 9.25 oldu. Enflasyonun kasımda ay lık yüzde 0,38 ile piyasa öngörülerinden daha az artış kaydetmesi nin ardından, ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın (TCMB) son Enflasyon Raporu ile 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu için belirtilen yüzde 12'lik enflasyon tahmini nin altında kalınabileceğine işaret ediyorsa da; AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun kasımda yükselme sinde, geçen yılki vergi indirimlerinin mobilya ve ev aletleri gibi gruplarda yarattığı baz etkisi ve işlenmiş gıda fiyatlarında gözlenen yükselişin etkili olduğunu belirtmesi mevcut fiyat artışları yansıma sının aralık ayında da devam etmesi yakın bir ihtimal.Bu arada De niz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek’in de manşet enflasyonun ay ba zında yüzde 0,89 olan beklentilerinin gerisinde kaldığını, yıllık enf lasyonun ise yüzde 10,56'ya yükseldiğini belirtmesi karşısında   bir de halkın piyasa enflasyonuna bakıldığında bu oranı neredeyse üçe katladığı gerçeğine ek olarak kentlerdeki marketlerin sürekli sattıkları ürinlerin fiyatlarında neredeyse günlük etiket ayarlaması na gittikleri dikkate alındığında; TÜİK’in aylık TÜFE enflasyon oranının reeldeki piyasa enflasyonunun oldukça gerisinde kaldığı konusunu da ta baştan kabullenmek gerekiyor.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.