T.C.MERKEZ BANKASI’NIN SON FAİZ KARARI


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 21 Şubat 2020, 11:06

Öteden beri piyasalar üzerinde bir süredir devam eden         faiz indirimi uygulamasına air karar Merkez Bankası    tarafından açıklandı. Buna göre Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 11,25’ten yüzde 10,75’e indirilmesine karar verdi. Böylelikle de 2019 yılı temmuz ayından bu yana yedi kez yapılan uygulama ile 1325 puan indirim  yapılmış oldu. PPK tarafından toplantı sonrası yapılan özet açıklamada; ekonomideki iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğini ifade etti. İktisadi faaliyetin artmasına rağmen dış talebin yavaş olduğuna vurgu yapılırken enflasyon göstergelerinin ılımlı seyrettiğine değinildi. Merkez Bankası’nın açıklama detayında; Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlen dirilirken; Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.”

Açıklaması da kayda geçti.

                          *       *       *

Bu çerçevede, TCMB’ınca” parasal duruş ana eğilime dair göster geler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.” Açıklamasına ek olarak; ”Merkez Bankası fiyat istikra rı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kul lanmaya devam edecektir. Açıklana cak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un gelece ğe yönelik politika duruşunu değiş irmesine neden ola bileceği önemle vurgulanmalıdır”.Deniliyor. Bu yönde     TCMB’ınca politika faizini yüzde 10,75’e indirmesiy le birlikte, ocakta gerçekleşen yüzde 12,15’lik enflasyona göre reel faiz yüzde -1,40’a geriledi. Bu arada da              çok tabii olarak TCMB’nın  faiz indirimi karına olum     lu tepkiler gecikmedi;AA Finans Analisti ve ekono mist Haluk Bürümcekçi, yaptığı değerlendirmede de TCMB'nin, faiz indirimini piyasa beklentilerinin üst sınırına yakın gerçekleştirirken, swap para piyasasının ise bu indirimi fiyatlamadığını söyledi. TCMB'nin çe kirdek göstergelerin ılımlı seyrine dayanarak "daha öl çülü" indirime gittiğini belirten Bürümcekçi, banka nın "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşu nun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu ko ruduğu değerlendirilmektedir"şeklindeki mesaj cümle sini tekrarlamasını, ilave faiz indirimlerine kapının ka panmadığı”anlamında yorumladığı izlendi.

                          *       *       *

Diğer taraftan da Deniz Yatırırm Stratejisti Orkun Gö dek de tek hane politika faizine 75 baz puan kala ya kın dönem içerisinde enflasyonun ana görünümü ve beklentilerdeki seyrinin yakından takip edileceğini bildirirken;Şu aşamada yıl sonu politika faizi tahmin leri olan yüzde 10 seviyesinde herhangi bir revizyona gitmediklerini belirten Gödek’in, "Fakat son dönem içerisinde yakından izlenen lira performansının enflas yon beklentilerine olası etkileşimini bir süre gözlemle me yi doğru buluyoruz.” Şeklindeki değerlendirmesi de kayda geçti.Ancak Türkiye’nin bu yöndeki finan    sal pozisyonu açısından 256,89 luk seviyede devam eden CDS Risk Primine göre  kırılganlığın halen sıkı bir şekilde takibinde yarar var.

                          *       *       *

Sonuç olarak, kağıt üzerindeki enflasyon rakamına gö    re sorun görünmemekle birlikte;geri planda reel enflas   yona göre değerlendirmede bulunmak gerekirse;Buna göre;dövizin anlık olarak değil,gelecekteki ilk 3 ay içe risinde tepki vermesi öngörülüyor.O nedenle de açıkla nan süre kadar beklemekte yarar var. Corona virüs sal gınında ölüm ve vaka sayılarındaki artışın ivme kay betmesine karşın salgının Çin başta olmak üzere küre sel ekonomi üzerindeki etkileri artık daha yüksek ses le tartışılıyor.Geçen hafta Çin'in 2020 büyüme tahmi nini yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye çeken uluslararası kre di derecelendirme kuruluşu Moody's, bu hafta ortası yayımladığı raporunda ise salgınının tüm Asya-Pasi fik bölgesinde ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulunurken;uzmanlar,bu hafta ortası için yurt dışında ABD Merkez Bankası toplantı tutanakla rının takip edileceğine değiniyorlar.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.