SIKINTILI EĞİTİM


Şaban YILMAZ

Şaban YILMAZ

Okunma 10 Aralık 2020, 10:22

Eğitime ne yazık ki gereken önemi vermiyoruz

Gençlerimizin şu anda aldıkları eğitim ise Avrupa ülkelerinin çok çok gerisinde. Bunun nedenleri arasında ise laboratuvar eksikliği, alet ve edevat eksikliği, pratik yapamama ve deneysel eğitimin hemen hemen hiç olmaması var.

Bu arada hükümetin de eğitime ayırdığı pay çok düşük.

Eğitim harcamaları %18,2 artarak 259 milyar 220 milyon TL oldu

TÜİK’in bu konudaki istatistiki verileri açıklandı. Buna göre Türkiye'de eğitim harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre %18,2 artarak 259 milyar 220 milyon TL oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; %31,9 ile ilkokul, %26,4 ile ortaokul oldu. Eğitim harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı %6,0 oldu

Eğitim harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2018 yılında %5,8 iken, 2019 yılında %6,0 oldu. Devlet eğitim harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı ise 2018 yılında %4,3 iken, 2019 yılında %4,4 oldu. Devlet kurumları en büyük eğitim harcamasını yükseköğretime yaptı

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların %30,3'ünü yükseköğretim, %24,9'unu ortaöğretim oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise %38,4'ü ortaöğretime, %36,8'i yükseköğretime yapıldı. Eğitim harcamalarının %74,0'ı devlet tarafından finanse edildi

Türkiye'de 2019 yılında yapılan eğitim harcamalarının %74,0'ı devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise %20,8 oldu. Öğrenci başına eğitim harcaması 11 bin 769 TL oldu

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2018 yılında 10 bin 5 TL olurken, 2019 yılında ise 11 bin 769 TL olarak gerçekleşti. Öğrenci başına en çok harcama yükseköğretime yapıldı

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2019 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 18 bin 830 TL ile yükseköğretim oldu. Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi ilkokul oldu

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre %17,6 arttı. Eğitim harcamalarının 2019 yılında 2018 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise %30,1 ile ilkokul oldu. Bunu %25,1 ile ortaokul takip etti.

Eğitimde neredeyiz?

Bir milyonu aşkın öğretmen ve 19 milyona yakın öğrenci bu yıl da yeni eğitim öğretim yılına başladı. Başladı ama bu kez de Corona engeline takıldı.Tabi bir çok sorun ve sıkıntıyla.

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle eğitim harcamaları bu yıl cebimizi daha çok yakacaktı ama belirttiğimiz nedenle bu gerçekleşmedi. Sıkıntılı bir eğitim sistemi var ülkemizde ve sıkıntılar bitmeyecek gibi.

KESK’e bağlı Eğitim-Sen raporuna göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle çocuk kitapları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, kırtasiye malzemeleri yüzde 30, okul defteri ve kalem fiyatları ise yüzde 35 oranında arttı.

Birleşik Kamu İş’e bağlı Eğitim İş’in açıklamasında da yine çarpıcı başlıklar var. Açıklanan verilere göre; eğitimde yıllardır acil çözüm bekleyen sorunları bir tarafa bırakan Milli Eğitim Bakanlığı;  laik, bilimsel, kamusal, çağdaş eğitimden hızla uzaklaşıyor.

Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen ise yeni eğitim-öğretim döneminde Eğitim emekçilerinin sorunlarına dikkat çekiyor. Eğitim çalışanlarının sorunlarını çözme iradesini ortaya koyamayan hükümetin, toplu pazarlık masası aracılığıyla sorunları çözme, eğitimin niteliğine katkı sunma imkânını heba ettiğini söylüyor.

Bu dağ gibi sorunların dünya sıralamasında ülkemizi nerelere getirdiğine bir bakalım. Londra Merkezli Yükseköğretim Derecelendirme kuruluşu (THE) Dünya Üniversiteler sıralaması 2020 raporunda yaklaşık 1300 üniversiteyi inceledi.

Üniversitelerin araştırma etkisi, uluslararası görünüm, endüstri bağlantıları ile öğretim kalitesi kriterlerine Türk Üniversiteleri ilk 400’e bile giremedi. Suudi Arabistan, Katar, BAE, Umman, Ürdün, Lübnan, Mısır, Kazakistan, Filipinler, Brunei, Tayland, Endonezya ve Güney Kıbrıs'ın önde gelen üniversiteleri, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini bile ciddi farklarla geçmiş görünüyor. Malezya, Pakistan, İran, Güney Afrika gibi ülkelerin eğitim kalitesindeki yükseliş ise dikkat çekici.

İlköğretimden başlayarak eğitimi perişan edenlerin eseridir bu. Eğitimci kalitesini yükseltmeden, eğitim araç gereçlerine bütçe sağlamadan, araştırma geliştirme olanaklarını düzeltmeden bir arpa boyu yol alamayız. Hatta geriye bile gittiğimiz çok açık. Büyük ülke olmak eğitim kalitesinden geçer.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.